SONS: Prezentace kompenzačních pomůcek pro lidi se zrakovým postižením

      

Akci připravila za SONS oblastní rada: Ivana Stránská, Jitka Machoňová, Marie Grillingerová, Marie Mrázová a Marie Stupková

Ivana Stránsá zve: „Slábne Vám zrak, špatně se Vám čte, přijďte mezi nás se podívat na různé lupy a jiné další pomůcky usnadňující život zrakově postižených. Všechny pomůcky si budete moci vyzkoušet. K dispozici bude i sociální poradenství a dostanete i rady, jestli na pomůcku máte nárok, kde požádat a jak vyplnit žádost. Všichni jste srdečně vítáni.“

Od 16:00 hodin proběhne členská schůze nevidomých a slabozrakých, kde nebude chybět zpráva o činnosti za rok, finanční zpráva 2013, ale i Plán činnosti na rok 2014.

Zdroj: http://www.prachatice.eu/sons-prezentace-kompenzacnich-pomucek-pro-lidi-se-zrakovym-postizenim