Sdělení občanům

      

Vážení občané,

v  tomto příspěvku bych Vás chtěl seznámit s výslednou činností MP za uplynulý rok. Za rok 2013 řešila MP Čelákovice 1215 přestupků (1821 s domluvami a z toho 759 z radaru), za které byly uloženy blokové pokuty v částce 761 700 Kč (z toho 539.100 Kč z radaru).  Dále bylo prověřeno 1.581 oznámení od občanů, zadrželi jsme 17 pachatelů – osoby podezřelé ze spáchání tr. činu, v  122 případech jsme asistovali Policii ČR, HZS a Záchranné službě, 25 osob bylo předvedeno k podání vysvětlení( z toho 6 na MP Čelákovice), zpracovalo se 387 Č. j., byl objeven jeden vrak vozidla a po naší výzvě odstraněny. Dalších 5 vozidel bylo označeno jako vozidla, která by neměla být odstavena na veřejném prostranství (bez RZ, špatný tech. stav apod.)., Ve všech případech došlo k odstranění vozidla nebo závad na vozidle, tak aby byla naplněna dikce zákona. Bylo nalezeno 12 injekčních stříkaček, které byly zlikvidovány ve spolupráci s o. s. Semiramis. Za rok 2013 bylo nasazeno 63 technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla – botiček.

Dále jsme se zúčastnili několika akcí z důvodu zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti osob (např. Muzejní noc, rozsvícení vánočního stromu, Večerní běh atd.) Asistovali jsme u  dalších sportovní a kulturních akcí pořádaných ve městě, při údržbových a úklidových pracích, – čištění komunikací. Dále jsme zajišťovali kontroly dodržování dopravních předpisů, účastnili jsme besed ve škole a MŠ, pomáhali jsme při dopravní soutěž MDDM apod.

Za rok 2013 bylo provedeno 69 odchytů zvířat, z čehož v 37 případech bylo zvíře předáno do smluvního útulku VELAS Lysá n/L a zbytek byl po zjištění, předán jejich majitelům; ve 2 případech bylo odchycené zvíře předáno Spolku pro ochranu divoce žijících zvířat. Všichni strážníci MP byli odborně vyškoleni akreditovaným pracovištěm Veterinární university Brno a mají k tomuto odbornou způsobilost.

 

Zdroj: http://www.celakovice.cz/redakce/index.php?lanG=cs&slozka=80712&clanek=80714