Zajištění bezpečnosti v okolí zimních stadionů

V dubnu byla dokončena realizace projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“. Projekt zajišťuje vyšší bezpečnost občanů a ochranu lidských životů a zdraví v případě úniku jedovatého amoniaku v okolí zimních stadionů SAREZA v Ostravě-Porubě a ČEZ Aréna v Ostravě-Zábřehu.

Vyšší bezpečnost technologie zimních stadionů a občanů v jejich okolí je zajištěna novými skrápěcími zařízeními na zimních stadionech, která v případě úniku amoniaku zachytí jeho velkou část. Včasné vyrozumění o havárii je zajištěno sérií čidel umístěných v okolí, které detekují koncentrace nebezpečné látky a přenášejí jejich hodnoty na Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Varování a informování obyvatelstva o hrozícím nebezpečí je zajištěno tzv. koncovými prvky varování (sirénami a opticko-akustickou signalizací). Nová zařízení jsou umístěna převážně v budovách škol, v případě ohrožení umožní varovat osazenstvo objektu a znázorňují postupy pro realizaci opatření vedoucích k ochraně zdraví před škodlivými účinky amoniaku.

Další informace o projektu a nových zařízeních, která zajistí vyšší úroveň bezpečnosti občanů, budou poskytnuty na veřejné besedě, která se uskuteční v úterý 13. května od 16 hodin v prostorách školní jídelny základní školy na ul. Dětská 915 v Ostravě – Porubě. Veřejná beseda je organizována pod záštitou statutárního města Ostrava a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Jeho investorem je statutární město Ostrava a je spolufinancován z prostředků dotace EU z Operačního programu Životní prostředí. Odborným garantem projektu je Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/zajisteni-bezpecnosti-v-okoli-zimnich-stadionu


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup