Psi ze záchytných kotců v Prachaticích – opuštění, nalezení, odebraní – se dostávají ke svým novým pánům

Jednalo se o šestnáct pejsků menšího až středního vzrůstu, různého věkového stáří a neurčitých plemen. Po nabytí právní moci rozhodnutí připadli psi státu, který je jejich současným majitelem. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uzavřel s městem Prachatice smlouvu o poskytnutí péče a dočasném umístění v záchytných kotcích města a zavázal se k uhrazení nákladů s tím spojených.

Se zvýšeným počtem obyvatelů kotců samozřejmě rostou i náklady na ošetřování, veterinární péči, krmivo. Vzrostla i spotřeba úklidového materiálu, hadrů a dek. Na pomoc opět přispěchali lidé, kterým nejsou osudy psů lhostejné a obdarovali je krmením, dekami, matracemi a vyřazeným oblečením. Všechny tyto dary výrazně přispívají ke zlepšení lepší pohody psů v záchytných kotcích, šetření nákladů a v domácnostech odložené textilie ještě dále poslouží.

Děkujeme všem, kteří nám poskytli věcnou pomoc na podporu provozu záchytných kotců města Prachatice. Jmenovitý seznam dárců je zveřejněn na webových stránkách města Prachatice v sekci životní prostředí.

Děkujeme: panu Petru Fuchsovi, paní Ivě Zemanová, paní MUDr. Miroslavě Hemmerové, manželům Hartlovým, paní Haně Přívozníkové, paní Dagmar Vymětalové, panu Petru Lorencovi ml., panu Ing. Bohuslavu Randákovi, manželům Pivrncovým, manželům Prokešovým, paní Miroslavě Pivrncové, manželům Jiráňovým, paní Renatě Chadrabové – Solárium Beroun, panu Karlu Lindovskému, panu Radku Zatloukalu ml., paní Janě Přibylové, paní Štěpánce Kučerové – Čajovna Prachatice, paní Jitce Ulovcové z Volyně, Pedagogické škole Prachatice, panu Václavu Petráškovi, manželům Juřicovým, panu Radimu Dejmkovi, paní Janě Dejmkové, paní Ing. Anně Olahové a paní Michaele Müllerové, za krmení, deky, matrace, vyřazené oblečení a klec pro psy.

Velké poděkování patří rovněž dobrovolnici paní Miladě Havelkové, která se péči o psy v kotcích věnuje ve svém volném čase a zejména díky ní a jejím kontaktům putovalo k novým pánům v lednu šest psů. Jedna fenka jela až do Nových Hradů, další psi jsou ve Volarech, v Českých Budějovicích a v Prachaticích.

Zdroj: http://www.prachatice.eu/psi-ze-zachytnych-kotcu-v-prachaticich-opusteni-nalezeni-odebrani-se-dostavaji-ke-svym-novym-panum


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup