Rodinu a práci lze úspěšně sladit

Krajský radní Pavel Šotola na konferenci

(15.5.2014)

Pardubice – Rodinu a práci lze sladit. Toto motto si zajisté zapamatují všichni účastníci konference Rodina a práce. V rámci svého 10. výročí se jejího pořádání zhostila Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem a Krajskou hospodářskou komorou.

     Konference předcházela mezinárodnímu dni rodiny, který připadá dle Organizace spojených národů na 15. květen. A právě tento rok si zároveň připomínáme jeho 20. výročí. Otázky slaďování rodinného a pracovního života proto byly společným jmenovatelem všech diskusních příspěvků.

Význam celé konference vyzdvihl hned v úvodu Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor. „Dnešním setkáním chceme založit novou tradici a každoročně pořádat velkou veřejnou akci, která se bude vztahovat k rodině. Pro letošní rok jsme připravili konferenci na téma Rodina a práce. Domnívám se, že otázka slaďování rodinného a pracovního života je skutečně aktuální a zároveň se týká nás všech. Zapřemýšlejme proto společně nad tímto tématem a inspirujme se jím v našem osobním i profesním životě,“ přivítal všechny přítomné Šotola.

Jednotlivé diskusní příspěvky přinesly jak odborný vhled do problematiky, tak i osvěžující nápady a řešení. Mezi takové patří dětský firemní koutek, který pro své zaměstnance zřídila společnost eBrána. Řešení pro sladění rodinného a pracovního života přináší také Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, které v této věci sbližuje pohledy zaměstnavatelů a rodičů. O vlivu nezaměstnanosti a nadměrného pracovního zatížení na rodinný systém pohovořil Roman Miletín, ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje. Účastníky zaujal i odborný výklad Rut Kolínské ze Sítě mateřských center na téma rovných příležitostí matek a otců. Vlnu pozitivních emocí vzbudil příspěvek o důležitosti pěstounství v dnešní společnosti. Právě příběhy dětí z pěstounských rodin poukázaly na nezastupitelnou roli rodiny v našich životech.

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/78015/rodinu-a-praci-lze-uspesne-sladit


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup