Program JESSICA s garancí SFRB bude spravovat Komerční banka

Dnes byla mezi Státním fondem rozvoje bydlení a Komerční bankou, a.s. podepsána smlouva o Programu JESSICA. Komerční banka se tak stává Správcem fondu rozvoje měst a bude poskytovat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů z evropských fondů, které SFRB získal. Pilotně je připraveno 600 mil. Kč pro 41 měst ČR s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM).

Program JESSICA nabídne vlastníkům bytových domů nízkoúročené úvěry, již od 0,75 % ročně, fixovaných na dobu 10 let. Úroková sazba je dále odstupňována podle délky splatnosti, kterou je možné zvolit až na 30 let. Z Programu JESSICA bude možné získat úvěr ve dvou modelech – buď na 75 %, nebo 90 % uznatelných nákladů.

„Slíbili jsme, že do konce podzimu bude uzavřena smlouva s finanční institucí, která vzejde z opakované veřejné zakázky na správu našich prvních evropských peněz, které SFRB získal. Přestože byla veřejná zakázka opakována, po prvním zrušeném pokusu mohu s radostí říci, že slib jsme splnili. Program JESSICA bude pro česká města na přelomu roku otevřen. Komerční banka jako vítěz veřejné zakázky podala nejvýhodnější nabídku, dnešním podpisem smlouvy může SFRB garantovat, že příjemci zvýhodněných úvěrů budou mít v Komerční bance ověřeného a spolehlivého partnera,“ komentuje dnešní akt náměstek ministra pro místní rozvoj, Ing. Miroslav Kalous.

Součástí programu je také sociální oblast – konkrétně města a neziskové organizace budou moci žádat o ještě nižší úvěr pro zřízení sociálních bytů, úrok bude opět garantován po celou dobu splácení – až 30 let: „Věřím, že nastavené podmínky Programu i silný partner v roli Správce fondu rozvoje měst bude zárukou k tomu, že se podaří celý pilotní objem 600 mil. Kč příjemcům rozdělit do konce roku 2015 a SFRB tak bude mít šanci získat vždy až 2 mld. Kč ročně z evropských fondů pro další období,“ doplňuje náměstek ministra pro místní rozvoj, Ing Miroslav Kalous.

„Komerční banka je známá svou snahou zprostředkovávat klientům nejrůznější dostupné možnosti podpory jejich aktivit. Jsme velmi rádi, že můžeme v rámci programu JESSICA nabídnout majitelům bytových domů ve 41 městech unikátní možnost výhodného financování jejich revitalizace,“ uvedl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky, a dodal: „Rozhodli jsme se využít rozsah a zkušenosti obchodní sítě Komerční banky k velmi silné podpoře úspěšnosti celého programu, i když vnímáme, že nemusí být snadné umístit do konce roku 2015 celou částku programu.“

Komerční banka nabídla ve výběrovém řízení nejen výhodné finanční podmínky, ale také velmi zkušený tým pro administraci celého projektu a širokou distribuční síť dostupnou zájemcům o podporu ve všech dotčených městech. Důležitým přínosem Komerční banky je kromě zkušeností bankovních poradců také odborná podpora specialistů v útvaru KB EU Point, který pomáhá klientům banky získávat prostředky z evropských fondů.

Další podmínky, možnosti a podrobnosti k Programu budou představeny na společné tiskové konferenci dne 14. listopadu 2013 od 10.00 hodin.

Jana Marešová
Maresova.jana@sfrb.cz

Monika Klucová
monika_klucova@kb.cz

Program JESSICA s garancí SFRB ve správě KB poznáte podle tohoto symbolu:

Průběžně aktualizovaný stav programu sledujte na www.programjessica.cz

Pozn.:

Do opakované veřejné zakázky na Správce Fondu rozvoje měst pro správu a poskytování finančních prostředků z finančního nástroje JESSICA se přihlásili tři uchazeči. Komise otevřela obálky a zkontrolovala základní formality doručených nabídek. Od 16. 9. 2013 probíhal proces podle zákona o veřejných zakázkách, ukončen byl dne 17. 10. 2013, do tohoto termínu mohly být uplatněny případné námitky ze strany ostatních uchazečů. Po ukončení zákonných lhůt byl definitivně potvrzen vítěz veřejné zakázky – Komerční banka, a.s.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup