Předběžný výsledek hospodaření města za rok 2013

vysledek

Město Rýmařov vykazuje jako předběžný hospodářský výsledek loňského roku přebytek ve výši 4,6 mil. Kč, přitom ještě prosincový výhled hospodaření loňského roku nepředpokládal vznik významného přebytku nebo rezervy. Přebytek hospodaření vznikl na straně výdajů i příjmů drobným překročením nebo nedočerpáním celé řady položek, z nichž nejvýznamnějšími jsou daňové příjmy.

Loňský rok byl investičně mimořádně náročný. Celkové investiční výdaje dosáhly výše téměř 90 mil. Kč, což nemá v hospodaření města obdobu. Šlo o několik desítek akcí, jejichž celková projektovaná cena byla přibližně 130 mil. Kč a při výběrových řízeních se ji podařilo významně snížit na zmiňovaných 90 mil. Kč. K jejich realizaci nám pomohly dotace na jednotlivé investice v celkové výši 40 mil. Kč a také čerpání úvěru ve výši 26,5 mil. Kč. Zbytek pokryly vlastní zdroje města.

Mezi největší investiční výdaje patřila dostavba rekonstrukce Střediska volného času a rekonstrukce náměstí Míru. Loňský rozpočet také musel přes Nový rok 2014 předfinancovat některé stavby v celkové výši 13,568 mil. Kč (!), které sice byly fyzicky dokončeny, ale výplata dotace ještě zúřadována a provedena nebyla. Patří mezi ně rekonstrukce SVČ, tůň u Jamartic, projekt Zeleň IV, zateplení budovy na Palackého 11 a cyklostezka do Ondřejova. U těchto staveb, respektive dotací na ně, trvá předpoklad, že je obdržíme v očekávané výši, ale velká administrativní náročnost, nepředvídatelnost a nepružnost většiny dotačních titulů klade velké nároky na rozpočty obcí a bez podpory finančních rezerv nebo úvěrů tyto stavby prakticky nelze realizovat.

Loňský rozpočet také plně pokrýval potřeby všech příspěvkových organizací města, základních potřeb města a jeho úřadu. Nižší výdaje byla vyčleněny na opravy komunikací a to by měl napravit právě letošní rok.

Zdroj: http://www.rymarov.cz/titulni/5943-predbezny-vysledek-hospodareni-mesta-za-rok-2013


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup