Nutnost autorizace zaslaného hlášení do „Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností“ (ISPOP)

ISPOP

Upozorňujeme ohlašovatele, kteří mají ohlašovací povinnosti vyplývající z některých níže uvedených zákonů:

  • č. 25/2008 Sb., o ISPOP a IRZ,
  • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
  • č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,
  • č. 254/2001 Sb., o vodách,
  • č. 477/2001 Sb., o obalech,
  • č. 185/2001 Sb., o odpadech,

a hlášení již zaslali do systému ISPOP, že dle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu je nutnou součástí elektronického podání následná autorizace.

Všem ohlašovatelům doporučujeme zkontrolovat hlášení ve svém účtu ISPOP v záložce Přehled doručených hlášení. Pokud je u hlášení ve sloupci STAV DOKUMENTU uvedeno „Čeká na autorizaci“, doporučujeme provést dodatečnou autorizaci zaslaného hlášení, ke které slouží formulář „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“. Toto potvrzení je automaticky po přijetí hlášení systémem ISPOP odesláno e-mailem zpracovateli hlášení, nebo je možné jej stáhnout ve Vašem elektronickém účtu v ISPOP po přihlášení.

Potvrzení vytiskněte, nechte podepsat osobou s podpisovým právem za organizaci a originál v listinné podobě odešlete nejlépe doporučeně v listinné podobě na adresu CENIA uvedenou vlevo dole na potvrzení (CENIA, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10).

Bez autorizace zaslaného hlášení nejsou podmínky podání dodrženy, hlášení není předáno příslušnému úřadu k ověření a není tak splněna zákonná ohlašovací povinnost.

Zdroj: http://www.rymarov.cz/titulni/5955-nutnost-autorizace-zaslaneho-hlaseni-do-integrovaneho-systemu-plneni-ohlasovacich-povinnosti-ispop


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup