Potvrzeno: Tyršův most bude opraven v roce 2015

Oprava Tyršova mostu proběhne v příštím roce. Již ve druhém pololetí roku letošního však dojde k přípravě objízdné trasy, která bude vyžívána po celou dobu oprav soumostí. Prohlásil to včera v Litoměřicích ředitel chomutovské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Pavel Procházka. Učinil tak v přítomnosti ministra dopravy Antonína Prachaře (na snímku vlevo), ministra životního prostředí Richarda Brabce a hejtmana Oldřicha Bubeníčka, kteří přijeli do Litoměřic v rámci své cesty po Ústeckém kraji.

Oprava starého mostu přes Labe je součástí stavby rekonstrukce čtyř mostních objektů, komunikace a zemního tělesa na soumostí Tyršova mostu v Litoměřicích. Dva mosty plní funkci inundačních mostů v záplavovém území na levém břehu Labe, Tyršův most překlenuje tok řeky a poslední most převádí silnici I/15 přes železniční trať Děčín – Všetaty – Lysá nad Labem na pravém břehu Labe. Stávající dlouhodobě neudržitelný stav inundačních mostů je z důvodu zajištění únosné zatížitelnosti provizorně řešen podepřením mostních konstrukcí ocelovými příhradovými konstrukcemi.

Rekonstrukce proběhne v letech 2014 a 2015. Rozdělena je do dvou etap. První etapa zahrnuje přípravu objízdné trasy a vyžádá si 12,5 milionu korun. Součástí objízdné trasy, kterou je nutno připravit s předstihem, před demolicí již nevyhovujících stávajících mostů, je zkapacitnění okružní křižovatky na Vojtěšském náměstí a realizace s tím souvisejících úprav a přeložek inženýrských sítí. „Na realizaci první etapy se bude finančně podílet i město Litoměřice, které například zajistí úpravu chodníků, přeložku vedení veřejného osvětlení přechodů pro chodce, přechodnou instalaci semaforů v ulici Na Valech, a to za zhruba 1,6 milionu korun,“ informoval vedoucí dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Jan Jakub.

Druhá etapa se již týká samotného Tyršova mostu a realizována bude v příštím roce. Vyžádá si náklady ve výši 142,5 milionu korun. Investorem je ŘSD.
Nejen o rekonstrukci Tyršova mostu však starosta Ladislav Chlupáč s oběma ministry hovořil. „Z hlediska dopravy máme tři priority: rekonstrukci Tyršova mostu, dostavbu západní komunikace a vybudování tzv. jihovýchodní spojky, která by ulehčila Kocandě,“ konstatoval starosta.

Ministra životního prostředí Brabce, který je zároveň poslancem Parlamentu ČR za Litoměřicko, zase informoval o projektech realizovaných v oblasti životního prostředí.

Ministr životního prostředí Richard Brabec, hejtman Oldřich Bubeníček přijeli do Litoměřic jako první. Ve své kanceláři je přivítal starosta města Ladislav Chlupáč.

Zdroj: http://radnice.litomerice.cz/clanek-1245.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup