Osvětlení frekventovaného přechodu v České Lípě zvýší bezpečnost chodců

      

Stovky lidí, kteří denně přecházejí přes křižovatku ulic Děčínská a Hrnčířská, se mohou ode dneška cítit bezpečněji. Na rizikovém přechodu v blízkosti obchodního a sportovního centra totiž přibylo osvětlení za 190 tisíc korun, které díky úspěchu města v celostátní anketě zaplatila Nadace ČEZ. Přechod přes velmi vytíženou silnici získal takto financované osvětlení jako první v Libereckém kraji. Letos se dočkají ještě přechody v Jablonci nad Nisou a Mníšku, v Ústeckém kraji získají nová světla přechody v Děčíně a Ústí nad Labem. Celkem jich bude v celé ČR 35.

lOsvětlení přechodu, který vede přes frekventovanou silnici vedoucí z Mladé Boleslavi přes Českou Lípu až do Děčína, uvítala starostka České Lípy Hana Moudrá. „Nová světla výrazně zvýší bezpečnost jak chodců, tak i cyklistů a motoristů. Tím spíš, že poblíž přechodu je obchodní centrum a sportovní areál, kam rovněž denně zamíří hodně lidí,“ uvedla.

Zařazení přechodu v České Lípě mezi vítěze v Libereckém a Ústeckém kraji „posvětila“ odborná komise z řad krajských zástupců Dopravní policie a BESIP. Tuto volbu vysvětluje liberecký zástupce BESIP Miroslav Klásek: „Přechod vede přes velmi vytíženou silnici, navíc v blízkosti autobusové zastávky. Člověk v tmavém oblečení mnohdy nebyl na přechodu vůbec vidět. Světla teď ale řidiče už na dálku upozorní, že mají zpomalit, a zejména zviditelní přecházející chodce. Jsem velmi rád, že se podařilo projekt Nadace ČEZ realizovat právě zde v České Lípě. Město Česká Lípa ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií, BESIP a dalšími partnery se významným způsobem podílí na realizaci bezpečnosti silničního provozu v regionu.“

lCesta k osvětlení přechodů začala před rokem, kdy Dopravní policie a BESIP vytipovaly 70 nejnebezpečnějších přechodů v celé ČR. Veřejnost pak měla možnost rozhodnout svými hlasy, které z nominovaných přechodů dostanou prostřednictvím Nadace ČEZ osvětlení. „Zájem veřejnosti nás opravdu potěšil. Pro osvětlení přechodů ve svém okolí hlasovalo přes sto tisíc lidí,“ říká s hrdostí Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ. Veřejné hlasovaní určilo dohromady 35 rizikových přechodů pro chodce napříč celou republikou, kompletní seznam je na www.cezregiony.cz.

Další fakta:

  • Přechody pro chodce jsou častým místem dopravních nehod s často tragickými následky. V roce 2013 se na přechodech událo 1 283 nehod, z toho 28 bylo smrtelných.
  • Osmou nejtragičtější příčinou nehod zaviněných řidičem motorového vozidla bylo v loňském roce nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu. Z tohoto důvodu se stalo 957 nehod, při nichž zemřelo 23 chodců.
  • Kvalitní osvětlení dokáže snížit počet střetů s chodci na přechodech až o 65%.
  • Osvětlení se projektuje na každý přechod zvlášť, do výpočtů se zahrnuje nejen šířka silnice a přechodu, ale i okolní osvětlení, barva povrchu silnice, stoupání či klesání vozovky atd.
  • Osvětlení přechodu není přímo shora, ale pod mírným úhlem vždy ze směru příjezdu aut. Chodec je tak osvětlen více ze strany, aby jej řidič viděl skutečně jasně. Současně je třeba nastavit osvětlení tak, aby řidiče ani v jednom směru neoslňovalo.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4675.html