Ohlédnutí za Světovým dnem vody

      
Krajský radní Václav Kroutil v areálu vodní elektrárny Dalešice

(26.3.2014)

Hrotovice/Pardubice – Světový den vody si připomněli i v Hrotovicích v Kraji Vysočina. „Hlavním tématem letošního ročníku bylo energetické využití vody pro společnost,“ sdělil radní Pardubického kraje Václav Kroutil, který si nemohl nechat ujít odbornou debatu, ale i prohlídku vodní elektrárny Dalešice. Ta je druhou nejvýkonnější hydroelektrárnou v České republice s výkonem 480 megawatt.

Podle Kroutila není náhodou, že vodní elektrárny mají i dnes svůj podíl na výrobě elektřiny. „Má to své historické kořeny. Mlynáři už tenkrát nevyužívali jen mechanickou sílu vody, ale sloužila jim v pozdějším období také jako zdroj elektrické energie,“ řekl krajský radní při prohlídce Dalešic a pokračoval: „V Pardubickém kraji se nachází šest malých vodních elektráren na čtyřech tocích. Zajímali mě tedy především provozní náklady velké hydroelektrárny a její přínos pro energetiku v České republice.“

     Voda jako obnovitelný zdroj může být ku prospěchu ekonomiky

„Dalešice jsou příkladem toho, jak je důležité vyrábět elektrickou energii z obnovitelných zdrojů a umět šetrně využívat stávající vodní zdroje ve prospěch naší ekonomiky,“ sdělil po prohlídce krajský radní Václav Kroutil. Připomeňme, že původní výkon přečerpávací hydroelektrárny Dalešice 450 megawatt byl po rekonstrukci 4 instalovaných Francisových turbín v roce 2007 navýšen na současný výkon 480 megawatt. „Elektrárna má v celostátním energetickém systému úlohu regulace a slouží i jako velmi důležitá rezerva v případě, že by nastaly problémy s dodávkou energie. Navíc je schopná na krizovou situaci okamžitě reagovat,“ vysvětlil Kroutil přínos tohoto vodního díla.

     O Světovém dni vody

Světový den vody určila v roce 1993 Organizace spojených národů na 22. března, letos se konal tedy již po jednadvacáté. Smyslem tohoto dne je poukázat na problémy spojené s vodou a vodním hospodářstvím. Každý rok je zaměřen na konkrétní téma, které má lidem na celém světě připomenout význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů. „Voda je životodárná tekutina, kterou v běžném životě často neumíme docenit, neboť většině z nás zatím neschází. Její důležitost si uvědomujeme až ve chvíli, kdy chybí. I když to není na první pohled zřetelné, Připomenutí Světového den vody neztrácí svůj odkaz a nabývá na smyslu. A je dobrým každoročním připomenutím všech významů a podob vody,“ uvedl radní Kroutil.

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/77572/ohlednuti-za-svetovym-dnem-vody