Místo Nových Sudet bude NOVUM

      
Náměstí v Jelení Hoře

(7.5.2014)

Jelení Hora – Zástupci čtyř českých krajů, Dolnoslezského vojvodství a české i polské části euroregionů Nisa a Glacensis se dnes v Jelení Hoře shodli na novém názvu uskupení pro přeshraniční spolupráci. Namísto kritizovaného názvu Nové Sudety vybrali latinské slovo NOVUM, které charakterizuje novou spolupráci devíti partnerů. Pardubický kraj na jednání zastupoval radní pro cestovní ruch René Živný.

„Česká strana se na místě jednoznačně shodla, Poláci musí počkat na páteční vyjádření maršálka Dolnoslezského vojvodství. Vypadá to, že se nám tak brzo otevře další zajímavá cesta k rozvoji oblastí, kde je sice krásná příroda, ale kde zatím nebylo tolik prostředků,“ konstatoval po jednání Živný.

Evropská seskupení s právní subjektivitou představují novou možnost nadnárodní a meziregionální spolupráce a čerpání evropských dotací. Členem sdružení NOVUM jsou kraje Pardubický, Liberecký, Královehradecký a Olomoucký, Dolnoslezské vojvodství a české i polské části Euroregionů Nisa a Glacensis. „Na tomto záměru jsme se dohodli už v roce 2011 a umožní nám čerpat evropské prostředky pro rozvoj příhraničních oblastí,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický už na dubnovém jednání zastupitelstva. Prostřednictvím seskupení mohou vznikat přeshraniční projekty sloužící rozvoji cestovního ruchu, životnímu prostředí, ochraně kulturního dědictví a podobně.

Úmluva o zřízení Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným a jeho stanovy budou muset ještě projít schválením statutárních orgánů všech zúčastněných partnerů a na české straně je bude potvrzovat také Ministerstvo pro místní rozvoj. Pokud vše bude bez problémů a průtahů, mohla by se společná dohoda podepsat už na podzim letošního roku.

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/77940/misto-novych-sudet-bude-novum