8. května Světový den Červeného kříže. Podivné divadlo pro dárce krve

      

Představení bylo věnováno dárcovství krve, poděkováním všem dárcům i příznivcům dárcovství. Cílem bylo také upozornit na možnosti dárcovství krve na Prachaticku a přiblížit návštěvníkům problematiku dárcovství, proto všichni návštěvníci obdrželi informační balíček a vystupující zas sladkou odměnu. Bezpříspěvkové dárcovství krve na Prachaticku podporují Jihočeský kraj, Město Prachatice a Město Vimperk.

Ladislav Beran z ČČK Prachatice nám poslal zprávu: „Jde o den narození Henriho Dunanta, zakladatele této mezinárodní humanitární organizace. Švýcarský obchodník Henri Dunant ve své knize „Vzpomínka na Solferino“ poukázal na nutnost první a humanitární pomoci válečníkům a válečným obětem, a stal se zakladatelem tzv. Výboru pěti. Ten posléze ve dnech 26 až 29. října 1863 uspořádal v Ženevě mezinárodní konferenci, na které byl založen Mezinárodní výbor Červeného kříže; toto datum je uznáváno jako počátek celosvětového hnutí Červeného kříže.

Červený kříž je postaven na principech humanity, nezávislosti, nestrannosti dobrovolnosti, světovosti, jednotě a neutralitě a ty naplňuje od samého počátku vzniku. Poskytuje humanitární pomoc v ozbrojených konfliktech, živelných katastrofách či těžkých životních situacích jako hladomor nebo závažné epidemie ve všech místech světa.

Český červený kříž se zapojil do této činnosti téměř od začátku a své kořeny na našem území zapustil 5. září 1868, kdy byly schváleny Stanovy Vlasteneckého pomocného spolku pro Království České (který byl součástí rakouské společnosti Červeného kříže). Toto datum nás zařadilo v časovém žebříčku na krásné třinácté místo a až za námi jsou takové velmoci jako USA, či Japonsko.

Nynější Česká republika se hned od začátku zařadila mezi aktivní státy šířící humanitní myšlenky Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Náš Červený kříž rychle pochopil, co je jeho posláním: předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti a podporovat přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních nebo politických.

Zakladatelkou Českého červeného kříže a jeho první předsedkyní se stala 6. února 1919 Alice Masaryková, dcera našeho prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka. Hned od počátku zahájila aktivní činnost, začala zakládat místní spolky a do konce roku 1919 jich na našem území působilo 253.

Alice Masaryková sháněla finance na humanitární pomoc, snažila se o školení zdravotnického personálu a zakládala výuku v nově založených Místních spolcích ČK. Její zásluhou byla brzy založena též organizace dorostu ČK a tak přivedla zájem o ČK do škol, kde se myšlenka setkala s velkou odezvou. Zejména hra „Boj o dobré zdraví“ se velice uchytila, hrálo ji přes 70 000 lidí, a tím byly položeny základy budoucí osvětové činnosti ČK. Československý, a později Český červený kříž se hned od počátku stal jedním z nejaktivnějších v Evropě. V čele Českého Červeného kříže je prezident, kterým je Doc. Dr. Marek Jukl.

Dnes Český červený kříž organizuje mj. bezpříspěvkové odběry krve, zabezpečuje první pomoc při sportovních či kulturních akcí. Organizuje sbírky na charitativní pomoc a spolupracuje při celostátních sbírkách, jako Český den proti rakovině nebo Světluška. Provádí různá školení první pomoci a spolupracuje se složkami IZS, Horskou službou a dalšími organizacemi a základními či středními školami. Dále je to pomoc při přírodních katastrofách, nebo při mimořádných událostech.

Na území našeho okresu se na této činnosti podílí Oblastní spolek ČČK Prachatice. Podílí se na bezpříspěvkovém dárcovství krve a každoročně oceňuje dárce krve, provádí školení první pomoci, organizuje školení mládeže, organizuje osvětové a vzdělávací akce, jako např. soutěž mladých zdravotníků nebo dopravní soutěž mladých cyklistů. Místní skupiny pak zajišťují některé místní společenské a sportovní. Oblastní spolek ČČK se také podílí na zabezpečení i ostatních akcí, jako Den dětí nebo triatlon XTerra.

Velký kus práci odvedl při povodních v roce 2002 i v dalších letech; členové ČČK pomáhali aktivně, podíleli se zejména na sběru a distribuci humanitární pomoci.

Uctěte tedy s námi Světový den Červeného kříže, jehož cílem je propagace myšlenek Červeného kříže a ideálu míru.“

„Jak se můžete stát dárci krve? Stačí přijet naším svozovým autobusem na Transfuzní oddělení Nemocnice ČB a zde podstoupit lékařské vyšetření. Na místě Vám je také možné potvrdit počet odběrů nebo omluvenku pro zaměstnavatele, případně vydat potvrzení pro příslušné zdaňovací období. Pro bližší informace kontaktujte Oblastní spolek ČČK PT e-mailem na prachatice@cervenykriz.eu, telefonicky na 724 367 840 nebo osobně každou středu od 8:00 do 16:00 na adrese Nemocniční 204, Prachatice (budova polikliniky). A nejbližší svozový autobus vyjede 13. 5. v 7:00 z Malého náměstí a je zdarma“ dodala Zuzana Pelikánová.

Zdroj: http://www.prachatice.eu/8-kvetna-svetovy-den-cerveneho-krize-podivne-divadlo-pro-darce-krve


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup