Jarní úklid ve městě Prachatice, 3.3. – 18.4. 2014

      

Z tohoto důvodu jsme neinformovali o jarním úklidu dříve. Úklid města je celoročně zajišťován úklidovou firmou Emil Laci a Technickými službami s.r.o. Prachatice. Firma Emil Laci zabezpečuje denní úklid v centru města (tj. v městské památkové rezervaci a v bezprostřední blízkosti městských hradeb). V rámci těchto činností probíhá denní úklid veřejných prostranství a denní odvoz smetků z instalovaných odpadkových košů. Pro zabezpečení jarního úklidu v ostatních částech města zpracoval odbor komunálních služeb a dopravy Městského úřadu Prachatice ve spolupráci s Technickými službami Prachatice s.r.o. harmonogram postupu prací. V  rámci úklidu budou zameteny parkovací plochy, komunikace a chodníky, bude proveden úklid prostorů kolem a uvnitř kontejnerových boxů a volně stojících kontejnerů, sběr papírů, větví, igelitů atd., vyčištění živých plotů podél komunikací, kontrola a vyčištění světelných bodů veřejného osvětlení a očištění svislých dopravních značek.

Úklid města je rozdělen do 6 oblastí s určením časových termínů takto:

Oblast č. 1 – 3.3. – 14.3.2014

Nové město – zahrnuje sídlištní celky na IV.,V., a VI.B.O., které jsou  vymezeny těmito komunikacemi: Budovatelská, Mírová, Národní, Italská, Náměstí Přátelství, Česká.

Oblast č. 2. – 17.3. – 21.3.2014

zahrnuje ulice: Kasárenská, Starokasárenská, Slepá, Za Baštou, Rožmberská, Březanova, Menšíkova, Horní náměstí, Rudolfova, Slunečná, Vilémova, Vítkova, Vokova

Oblast č. 3. –  24.3. – 28.3.2014

Dolní předměstí – zahrnuje obchodní centrum ulice: Zvolenská, Slámova, Nemocniční, Nádražní, Zahradní, Pod Hradbami, Družstevní, U Stadionu.

Oblast č. 4. – 31.3. – 4.4.2014

zahrnuje oblast Skalky – Pod Skalkou, ulice: v Třešňovce, Na Stráni, Na Vyhlídce, Šeříkova, Žižkova, Malé náměstí, Vodňanská, Chelčického, U Hvězdárny, Mlýnská, Rumpálova

Oblast č. 5. – 7.4. – 11.4.2014

Horní předměstí – zahrnuje ulice: Hradební, Liliová, Růžová, Borová, Na Sadech, Pod Cvrčkovem, Kopretinová, Větrná, Smrková, U Studánky, Lesní, SNP, Sokolovská, Černohorská, Polní, Luční, Jabloňová, Soumarská, Volovická, Zlatá Stezka

Oblast č. 6. – 14.4. – 18.4.2014

zahrnuje ulice: Jánská, Požárníků, Lázeňská, Ševčíkova, U Rybníčku, Pod Lázněmi, U Zastávky, Lipová, Topolová, Kaštanová a Lázně sv. Markéty.

V případě nepříznivého počasí budou termíny upraveny a může dojít i k obměně postupu prací.

Podle stanovených časových termínů pro jednotlivé oblasti bude v předstihu instalováno potřebné přenosné dopravní značení upozorňující, že se bude provádět úklid v určitém časovém období, doplněné o časové údaje hodiny zahájení a ukončení prací. Žádáme občany, aby respektovali toto dopravní značení a umožnili tak jarní úklid města. Kontrola dodržování instalovaného dopravního značení řidiči bude prováděna ve spolupráci s Městskou policií. Městská policie v tuto dobu bude zaměřovat svoji činnost právě na tuto oblast.

Pokud se i občané pustí do jarního úklidu domů, jejich okolí, zahrad atd. upozorňujeme, že odpad nelze odkládat ke kontejnerům, popelnicím nebo na komunikace, ale je nutné jeho uložení ve Sběrném dvoře v Mlýnské ulici.  Pro občany Prachatic a přilehlých osad je uložení odpadu zdarma (pro podnikatelské subjekty bude vystavena faktura a doklad o uložení odpadu). Provozní doba ve sběrném dvoře je pondělí, úterý a čtvrtek od 14,30 do 17,00 hodin, v sobotu 8,00 do 12,00 hodin a od 1. května i v neděli od 13,00 do 17,00 hodin. Do Sběrného dvora je možno ukládat především odpad nebezpečný, např. zbytky barev, oleje, baterie, akumulátory, agrochemikálie, apod., ale i velkoobjemový odpad (nábytek, podlahové krytiny apod.), železo, stavební suť (tašky, cihly, beton, keramika max.200 kg/rok). Dále lze odkládat použité elektrozařízení (televizory, lednice, sporáky, pračky, počítače, vysavače, audio a video techniku, apod.) a použité světelné zdroje (zářivky a výbojky).

Zdroj: http://www.prachatice.eu/jarni-uklid-ve-meste-prachatice-33-184-2014