Kopřivničané budou plánovat rozvoj města

Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice je v plném proudu. Konečnou podobu klíčového plánovacího dokumentu budou moci v příštích měsících ovlivnit občané města, kteří jsou Komisí pro strategický rozvoj srdečně zváni k sérii diskuzních setkání. Staňte se i Vy spolutvůrci plánu a pomozte nám naplánovat budoucí rozvoj Kopřivnice!

Dokument definuje strategické cíle města a koordinuje aktivity směřující k jejichž dosažení. Ačkoliv dle stávajícího plánu z roku 2007 se měl rozvoj Kopřivnice ubírat až do roku 2022, radnice se rozhodla pro aktualizaci: „Z úkolů, které byly stanoveny na období patnácti let je již 60 až 70 procent splněno, a proto se musíme zamyslet se nad tím, kam směřovat dál. Je také potřeba zohlednit nové programovací období EU a připravit projekty, jež bude možné z evropských peněz spolufinancovat,“ objasnil hlavní důvody kopřivnický starosta Josef Jalůvka.

Stejně jako při tvorbě plánu, i při jeho aktualizaci počítá kopřivnická radnice s maximálním zapojením veřejnosti: „Do tvorby plánu rozvoje na období 2007-2022 se aktivně zapojilo přes dvě stě Kopřivničanů a několik desítek dalších občanů přispělo k jeho konečné verzi svými náměty a připomínkami. V tomto trendu chceme samozřejmě pokračovat i nyní – kdo se bude chtít aktivně zapojit, bude mít možnost. Jednání pracovních skupin k řešení jednotlivých oblastí budou veřejná a všichni zájemci na nich budou vítáni. Výstupy z jednání budou navíc zveřejňovány na internetu a kdokoliv je bude moci připomínkovat,“ uvedla vedoucí oddělení strategického plánování Lenka Šimečková.

Práce na aktualizaci plánu byly zahájeny již v loňském roce, kdy byly zpracovány potřebné analytické podklady a ustavena Komise pro strategický rozvoj, jež bude celý proces aktualizace řídit. Následovat budou otevřená pracovní setkání k jednotlivým oblastem plánu: „Setkání budou probíhat od ledna do března a jejich cílem bude stanovení priorit, formulace opatření a navržení konkrétních aktivit pro oblasti Infrastruktura/Doprava/Životní prostředí, Ekonomika/Podnikání a Image města. Oblast Sociální zázemí byla řešena v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb. K účasti na setkáních srdečně zveme všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti,“ doplnila Lenka Šimečková.

loga

Nový plánovací dokument by mělo zastupitelstvo města schvalovat koncem roku. Na proces aktualizace Strategického plánu získala kopřivnická radnice dotaci ve výši 2,6 milionů korun z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Více informací naleznete na www.koprivnice.cz pod záložkou Radnice v sekci Strategický plán.

loga
Zdroj: http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicane-budou-planovat-rozvoj-mesta&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1068


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup