Investice půjdou do všech pěti nemocnic

      
Foto: archiv

(21.3.2014)

Rada Pardubického kraje jako Valná hromada posoudila finanční a investiční plány pěti nemocnic akutní péče pro rok 2014. Čtyřem menším nemocnicím se stále nedaří sestavit finanční plány jako vyrovnané, bez projekce účetních ztrát. „Důvodem jsou zejména vnější podmínky, které nemohou nemocnice ovlivnit. I přesto jsou navrhované účetní ztráty o 82,5 milionu nižší, než byl plán výše ztráty v roce 2013,“ vysvětluje 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

V investičních plánech pro letošní rok dominuje dokončení dvou velkých staveb – multioborového pavilonu v Pardubicích a modernizace a přístavba psychiatrie ve Svitavách. Kromě toho bude kraj investovat do vybavení iktového centra v Litomyšlské nemocnici a počítá i s velkými projekty na opravy a zateplení budov ve všech pěti areálech. To by do budoucna mělo přinést velké úspory energií. Projekty zateplení budov zatím ještě čekají na schválení dotací z evropských fondů.

„Celková výše investic do našich pěti nemocnic v roce 2014 by měla přesáhnout půl miliardy korun, což je částka v předcházejících letech nevídaná. Kraj počítá s vložením 150 milionů ze svého rozpočtu, ostatní prostředky získáme u Evropské unie a částečně také ze státního rozpočtu. Ve skutečnosti ale musí kraj jako investor všechny stavby předfinancovat a teprve potom bude čekat na proplacení dotací,“ upřesňuje Línek.

Rada Pardubického kraje tento týden navíc schválila také vlastní investice nemocnic v celkové výši 97 milionů korun. Ty budou použity především na přístrojové vybavení.

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/77552/investice-pujdou-do-vsech-peti-nemocnic