Dodání hydroizolace vašemu zdivu

Vlhké stěny a mapy plísní na nich. To je výsledek špatného stavu zdiva, které nedokáže zadržet okolní vlhkost. Vlhkost okolo zdiva je přirozeným jevem, kdy vzlínající vlhkost je nedílnou součástí například sklepních prostor (zdivo pod rovinou terénu). Obzvláště zde je pak nutné dbát na kvalitní hydroizolaci, která zdivo spolehlivě ochrání.

Zejména historické a starší budovy tímto trpí nejvíce, protože technologie a pracovní postupy při budování objektu neumožňovaly tak kvalitní izolaci, jakou můžeme aplikovat dnes. Výjimkou však nejsou ani novější stavby – zde však není na vině technologie, ale nepoctivost či nesvědomitost stavitelů, kteří voděodpudivou vrstvu zdivu neaplikovali. Samozřejmě i ledabylé a neprofesionální postupy patří k důvodům, proč může být nyní vaše zdivo postiženo vlhkostí.

Sanace jako lék

Jak již bylo zmíněno výše, hydroizolační vrstva je podmínkou po bezproblémově suché zdivo. Pokud tato vrstva chybí, je možné ji ex post zdivu dodat. Tomuto procesu se obecně říká sanace zdiva a práce jako takové se nazývají jako sanační práce. Principem sanace zdiva je dodat pomocí nejrůznějších metod zdivu chybějící (nebo špatnou a nefunkční) hydroizolační vrstvu.

Injektáž zdiva, narážení plechů nebo podřezání zdiva řetězovou pilou. To jsou některé metody, které lze použít. Obecně můžeme rozdělit tyto metody na mechanické a chemické. Pojďme se nyní podívat na jednu metodu chemickou, kterou je injektáž zdiva.

Chemická injektáž zdiva

I metoda chemická injektáže zdiva může mít vícero podob a způsobu aplikací. Z toho důvodu se také někdy můžeme setkat i s názvy jako tlaková injektáž zdiva nebo krémová injektáž zdiva. Základ je však vždy stejný – aplikace izolační vrstvy chemickou cestou.

Ve zdivu se nacházejí trhliny, kapiláry a póry. Jinými slovy „prázdná“ místa. Tato prázdná se v tomto postupu využijí proto, aby se vyplnila speciální hmotou, která díky svým vlastnostem dokáže odpuzovat/zadržet vlhkost. V předem definovaném počtu a úhlu se do zdiva navrtají otvory. Těmi je v druhé fázi vpravena ona injektážní směs, který následně vytvoří potřebnou bariéru a zároveň zpevní vnitřní struktury zdiva.

Ačkoli se na první pohled může zdát, že se jedná o veliký zásah do zdi, ve skutečnosti je to metoda šetrná, na provedení relativně rychlá a zejména spolehlivá.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup