Den otevřených dveří hemodialyzačního střediska Fakultní nemocnice Ostrava

Nebolí vás ledviny? To ale neznamená, že jsou zdravé!

Ve čtvrtek 13. března se hemodialyzačně-transplantační oddělení Interní kliniky FNO už podeváté připojí ke Světovému dni ledvin, který je v České republice organizován pod záštitou České nadace pro onemocnění ledvin a České nefrologické společnosti. V souvislosti s tím nefrologická ambulance FNO nabízí zájemcům v dopoledních hodinách bezplatně základní screeningové vyšetření, které dokáže zachytit onemocnění ledvin. Jde o vyšetření moči a změření krevního tlaku. Hemodialyzační středisko Interní kliniky FNO zve také na den otevřených dveří, který bude probíhat 13. března dopoledne.

„Cílem tohoto světového dne je zvýšit informovanost o onemocnění ledvin, o výskytu a příznacích těchto nemocí, příčinách a léčbě,” vysvětluje MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D., primář hemodialyzačně-transplantačního oddělení. A dodává, že jedním z příznaků onemocnění ledvin bývá zvýšený krevní tlak, abnormální zbarvení moči nebo neobvyklé množství moči. Onemocnění ledvin mohou provázet také otoky dolních končetin, případně otoky v obličeji. „Vzhledem k tomu, že onemocnění ledvin mnohdy neprovázejí výraznější potíže, pacienti první projevy nemoci často přehlížejí. Většina chronických onemocnění ledvin je nebolestivá, bolesti se objevují jen u některých onemocnění, jako jsou prudké záněty ledvin nebo ledvinové kameny. U chronického onemocnění ledvin se výraznější problémy objevují často až ve stádiu selhávání ledvin. Proto je tak důležité pátrat po tomto onemocnění aktivně, například vyšetřením moči a krevního tlaku. Právě tato základní vyšetření nabízíme i v rámci Světového dne ledvin. Pacienty s prokázaným onemocněním ledvin je následně vhodné trvale sledovat tak, abychom minimalizovali možnost přechodu do terminálního selhání ledvin. “

Pokud přece jen k selhání ledvin dojde, mají pacienti tři možnosti léčby. A to buď prostřednictvím hemodialýzy, tedy očišťování krve na dialyzačním přístroji v mimotělním oběhu, nebo použitím břišní (peritoneální) dialýzy. Třetí a pro pacienta nejlepší možností je transplantace ledviny.

„Hemodialýzou jsou pacienti léčeni dvakrát až třikrát týdně,” pokračuje MUDr. Ivo Valkovský. „Jedna dialýza přitom trvá tři až pět hodin. Když k tomu přičteme i čas strávený přesunem na hemodialyzační středisko, je na první pohled patrné, že jde o časově náročnou záležitost. Z tohoto pohledu je pro pacienty poněkud příznivější břišní dialýza, kterou mohou pacienti provádět sami doma a na kontrolu k nám přicházejí obvykle jednou za šest týdnů. Jde o dialýzu přes peritoneální membránu – tenkou blánu vystýlající břišní dutinu. Nemocný si třikrát až čtyřikrát denně vypouští a napouští do peritoneální dutiny dialyzační roztok připravený ve vacích.” Ne všichni pacienti však mohou být dialyzováni peritoneálně. „Jde například o nemocné po rozsáhlých břišních operacích nebo s nádorovými onemocněními v dutině břišní, problém mohou mít také lidé, kteří špatně vidí nebo se jim třesou ruce. Mnoho pacientů však může být léčeno oběma metodami, tedy hemodialýzou i peritoneální dialýzou, záleží na tom, kterou z nich si zvolí.”

Pacient, který se rozhodne pro břišní dialýzu, musí samozřejmě striktně dodržovat hygienu a mít doma klidný prostor, v němž ji bude provádět. Roztoky jsou mu přiváženy jednou za dva týdny, takže musí počítat s určitým skladovacím prostorem.

A jaké jsou výhody peritoneální dialýzy? „Patří k nim větší flexibilita pacientů. Plusem je například to, že výměnu roztoku mohou v případě nutnosti zahájit o něco později či dříve oproti původnímu časovému plánu. Mohou také cestovat, prostě si jen vaky s roztokem vezmou s sebou. Lze se dohodnout také na dodání dialyzačního roztoku i na místo, kde budou na dovolené. Nedávno jednomu z našich pacientů, který byl v Chorvatsku, vydávali vaky v místní nemocnici,” uzavírá MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D., primář hemodialyzačně-transplantačního oddělení.

Do hemodialyzačního střediska ve FNO dochází v průběhu roku zhruba 50 hemodialyzovaných pacientů a provádí se přes 6 tisíc hemodialyzačních výkonů. V nefrologické ambulanci je sledováno přes 900 pacientů s onemocněním ledvin. Průměrný věk hemodialyzovaných pacientů se pohybuje kolem 66 let, nejmladšímu je 24, nejstaršímu 86 let. Nejčastěji se onemocnění ledvin objevuje u lidí s cukrovkou nebo aterosklerózou, tedy kornatěním tepen. Tyto choroby jsou diagnostikovány přibližně u dvou třetin pacientů se závažným onemocněním nebo selháním ledvin.

Zdroj: http://www.fno.cz/tiskove-zpravy/den-otevrenych-dveri-hemodialyzacniho-strediska-fakultni-nemocnice-ostrava


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup