Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící s využitím komunikačních technologií

Dosud komplikovaná komunikace nemocničního personálu s neslyšícími pacienty a návštěvníky dostala profesionálního pomocníka. Pokud se nyní lékaři a sestřičky v prachatické nemocnici setkají s pacientem nebo jeho příbuznými, kteří mají vadu sluchu či vůbec neslyší a je nezbytné se s nimi rychle a účinně domluvit, zprostředkuje komunikaci na dálku za pomoci přenosu obrazu přes tablet tlumočník do znakové řeči. Ten neslyšícímu přes obrazovku vše vysvětlí. „Přidali jsme se k těm zdravotnickým zařízením, která se zapojila do projektu Občanského sdružení APPN ve spolupráci s ČT pod názvem „Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící s využitím komunikačních technologií“. Poslední dubnový den jsme převzali tablet včetně příslušenství, který nám zdarma umožní online tlumočnickou službu,“ vysvětluje předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a. s., Ing. Michal Čarvaš.

Sluchově hendikepovaní pacienti a návštěvníci prachatické nemocnice budou o možnosti této technologie tlumočení do znakové řeči informováni pokyny vylepenými na recepci a na vybraných ambulancích a odděleních. Službu mohou využívat nejen ke konzultaci zdravotního stavu, ale také k dalším například i osobním hovorům.

S šířením této skvělé zprávy napomůže i Svaz neslyšících a nedoslýchavých Prachatice: sdělila nám její předsedkyně Jaroslava Lelková.

Zdroj: http://www.prachatice.eu/bezbarierove-nemocnice-i-pro-neslysici-s-vyuzitim-komunikacnich-technologii


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup