Zvýhodněné úvěry z Programu JESSICA startují

KBJiž nyní je možné předkládat první žádosti o financování z Programu JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění moderního sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov.

Poskytování zvýhodněných úvěrů pro vlastníky bytových domů zajišťuje Komerční banka na základě Smlouvy o správě finančních prostředků z Integrovaného operačního programu se Státním fondem rozvoje bydlení uzavřené dne 31. 10. 2013. V uplynulých týdnech byla připravena kompletní metodika, formuláře a potřebná informační podpora pro všechny zájemce o tento zvýhodněný úvěr. Kompletní informace jsou k dispozici na internetových stránkách Komerční banky a Státního fondu rozvoje bydlení (www.sfrb.cz).

O Programu JESSICA jsme slyšeli a četli již řadu měsíců. Přestože nebyla příprava a administrativní požadavky k čerpání EU fondů snadné, proces se podařilo dovést k dnešnímu zdárnému konci, resp. začátku – a tím je otevření nejvýhodnějšího programu na obnovu bytových domů i sociálního bydlení v ČR. Je to sice „jen“ 600 milionů korun, ale pro začátek je i toto dobrý výsledek a věřím, že pro vlastníky bytových domů bude přínosem,“ uvedl náměstek ministra a pověřený řízením SFRB, pod který Program JESSICA spadá, Ing. Miroslav Kalous.

Hlavní výhody programu JESSICA jsou velmi nízká úroková sazba a její fixace po celou dobu splácení. KB tak bude poskytovat úvěry z programu JESSICA již od 0,71 % p.a. na dobu 10 let. Navíc je úvěr oproštěn od veškerých běžných poplatků za správu a poskytnutí. I přes fixní úrok po celou dobu trvání splácení má klient možnost provádět mimořádné splátky bez jakýchkoliv poplatků.

O úvěr z Programu JESSICA lze žádat na kterékoliv pobočce KB ve městech, jež jsou v pilotním projektu zahrnuty – viz produktový list Programu JESSICA.

Zájemci o financování Investičního záměru formou zvýhodněného úvěru mohou kontaktovat pobočku Komerční banky ve městě zařazeném do projektu. Bankovní poradci KB zajistí žadatelům komplexní podporu včetně posouzení záměru a nabídky nejvhodnější varianty. Všem, kteří mají zájem o Program JESSICA, se doporučuje individuální konzultace již na začátku uvažované realizace s cílem předejít případnému riziku, např. neschopnosti splácet.

Příprava žádosti odpovídá standardním procesům při posuzování financování bytových domů a nemovitostí pro sociální bydlení.

Poskytování úvěrů bude probíhat do konce roku 2015 s tím, že příjem žádostí o financování probíhá kontinuálně a bude pozastaven ve chvíli, kdy bude zarezervovaná celá kapacita pilotního čerpání, tedy 600 mil. Kč. O aktuálním vývoji Programu i podmínkách bude Komerční banka průběžně informovat na svých webových stránkách.

 

zdroj: http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/zvyhodnene-uvery-z-programu-jessica-startuji-1765.shtml


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup