Zájem o dobrovolnictví neustále roste, energetici pomáhali po celé republice

Sto osm zaměstnanců Skupiny ČEZ věnovalo v průběhu tohoto týdne svůj pracovní den neziskové organizaci. Učinili tak v rámci vlastního projektu Čas pro dobrou věc, a zároveň se připojili k Mezinárodnímu dni firemního dobrovolnictví Give & Gain Day 2014, kterého je ČEZ pravidelným účastníkem. Už posedmé tak manažeři, administrativní pracovníci či zaměstnanci elektráren vyrazili do terénu a pomohli 15 institucím v Praze a středních Čechách, ale také v  Ostravě a Ústeckém kraji. Přes nepříznivé počasí se ujali jakékoliv potřebné práce.

Čas pro dobrou věc
Projekt firemního dobrovolnictví „Čas pro dobrou věc“ organizuje Skupina ČEZ od roku 2008.                                            Kdo si najde „Čas pro dobrou věc,“ může jeden pracovní den v roce darovat potřebným. Skupina ČEZ tuto možnost zaměstnancům nabízí již sedmý rok. Jedná se o dlouhodobou spolupráci založenou na dobrovolnosti všech zúčastněných stran. Za dobu trvání projektu pomáhalo veřejně prospěšným organizacím více než 2500 firemních dobrovolníků. Průměrně takto podpořili 50 institucí ročně.

Největší skupina 26 dobrovolníků pomáhala v kojeneckém ústavu při FTN, kde se celý den věnovali úpravě rozlehlého areálu přilehlé parkové zahrady. Svoji zručnost projevili například při používání strunové sekačky a betonování základové desky dětského zahradního domku. V práci se sekačkami a multikárou se osvědčilo také osm interních auditorů v Domově pro zrakově postižené klienty PALATA, respektive v jeho rozlehlém parku.

Čtrnáctičlenný tým Michaely Chaloupkové, členky
představenstva a ředitelky divize správy Skupiny ČEZ, vyrazil do azylového domu pro matky s dětmi provozovaného Kolpingovou rodinou. Bourali zahradní altán, revitalizovali prostor pro stavbu nového, zvelebovali zahradu areálu, nebo výmalbou stěn a nátěrem nábytku zkrášlili krizový pokoj pro příjem maminek v nouzi. „Dobrovolníky nemůžu než pochválit. Zastali mnohem víc práce, než jsme očekávali, a sami iniciativně hledali, kde by ještě mohli přiložit ruku k dílu. Když se navíc náš údržbář zmínil, že houpačky na dětském hřišti už pomalu dosluhují, na vlastní náklady hned jednu pořídili a ještě týž den i sestavili,“ ocenila pomoc dobrovolníků Jana Zemanová z Kolpingovy rodiny. Smysluplně strávený den si velmi pochvalovala i Michaela Chaloupková: „Byla radost vidět za sebou během jediného dne tolik odvedené práce. Manažer nemá tak často příležitost pocítit hmatatelné výsledky týmové práce, obzvlášť v takto krátkém čase. Během dne prožitého v azylovém domě si navíc člověk uvědomí, že problémy, které mnohdy řeší, jsou těm skutečným, krizovým situacím na hony vzdálené.“
Hned tři skupiny dobrovolníků se vydaly do pražských Bohnic. Dvě pracovnice pomáhaly s úpravou a plením chodníků v parku Psychiatrické nemocnice. Dalších 11 zavítalo do útulku pro opuštěná a léčebná zvířata, který zaopatřuje drobné zvířectvo klientů bohnické psychiatrie. V doposud nevyužitých plochách za výběhy zvířat nově založili zahradu, kde na závěr vysázeli například slunečnice a karafiáty, a zvelebovali vnější prostory záchytné stanice. V bohnickém areálu sídlí i Sdružení Linky bezpečí, v němž se manželský pár zhostil kompletace balíčků pro charitativní akci pomněnkový den.

Dlouholetí dobrovolníci zavítali do Centra služeb Hvozdy. Skvělou fyzičku prokázalo čtrnáct energetiků při vyklízení náletových a hustých porostů v prostoru určeném pro výstavbu malé čističky odpadních vod, a při odklízení vzrostlého smrku spadlého mezi domy klientů centra. Dobrovolníci z Vodní elektrárny Štěchovice pravidelně pomáhají také sdružení Austitik a věrní mu zůstali i letos. V organizaci, která se ještě úplně nevzpamatovala z loňských povodní, velmi ocenili zejména pomoc s úklidem a kultivací prostor po novém vystříkání omítky. Pětičlenný tým z ČEZ Prodej vyrazil do Pivovaru Lobeč, kde pomáhali s renovací a zvelebením této industriální kulturní památky.

Další dobrovolníci zavítali také do Střediska pomoci ohroženým dětem ROSA v Kladně, Oblastní charity Kutná Hora, asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Diakonie ČCE – středisko Zvonek, Nadace TLAPKA a střediska sv. Alžběty v Ostravě.

 

Otázky pro Jakuba Bosáka, vedoucího útvaru nákup, správa budov a doprava ČEZ, a. s.

Dobrovolnických dní jste se zúčastnil už popáté. Vzpomenete si ještě na své začátky?

Určitě. Když jsem o projektu Čas pro dobrou věc slyšel poprvé, přišlo mi to jako skvělý nápad. Říkal jsem si, že pomůžu, kde je potřeba, a poznám něco nového. Zároveň jsem to považoval za dobrou příležitost dostat se na chvíli z kanceláře na denní světlo.

Od té doby se účastníte pravidelně, co vás nejvíce motivuje?

Pokaždé si vybírám jinou organizaci, abych si co nejvíce rozšířil obzory. A všude, kde jsem byl, měli z naší pomoci obrovskou radost. Vidět, že má tato práce smysl, je největší motivací. Navíc za sebou pokaždé vidím okamžité výsledky, což se mi při zaměstnání v kanceláři ne vždy poštěstí.

Letos jste vyrazil dobrovolničit do Kojeneckého ústavu, jaký to ve vás zanechalo dojem?

Poznat děti, které nemají rodiče, kteří by se o ně starali, některé navíc s různými handicapy bylo velmi silné. Řekl bych, že to byl nejpůsobivější zážitek mé dobrovolnické praxe. Pomohli jsme jim zkrášlit zahradu a vybetonovali jsme základovou desku pro stavbu zahradního domku. Věřím, že si v něm děti budou hrát a prožívat svá dětská dobrodružství bez ohledu na těžký osud.

 

 

Otázky pro Martina Samka, manažera řízení individuální obsluhy ČEZ Prodej, s.r.o.

V ČEZ Prodej pracujete poměrně krátce. Jak jste se k dobrovolnictví nachomýtl?

Inspiroval mě kolega, který se na dobrovolnický den chystal a zval mě, ať se přidám. Byl jsem na firemní dobrovolnictví zvyklý už z minulé firmy, takže jsem hned nadšeně souhlasil. Myslím, že k tak velké firmě, jako je ČEZ, podobné aktivity patří.

Jak na vás akce zapůsobila, plánujete jít příště zase?

Práce v Pivovaru Lobeč mě naprosto nadchla. Zanechalo ve mně úžasný dojem, že jsme mohli přispět k záchraně tak krásné historické budovy. Pan majitel se nám navíc celý den věnoval a vyprávěl nám o historii objektu spoustu zajímavostí. Rozhodně plánuji, že se příští rok znovu zúčastním.

Zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4688.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup