Záchytné parkoviště během Zatáček

      
  • Ve spolupráci Jezdeckého klubu s městem Hořice a AMK bude během tohoto víkendu, kdy se v Hořicích jedou motocyklové závody 300 zatáček Gustava Havla, k dispozici všem motoristům záchytné parkoviště pro auta, a to hned na příjezdu do města v ulici Antonína Rudla, pro motorkáře pak možnost uzamykatelného parkování pod střechou v hale jízdárny v Klicperově ulici.

Vyznačený vjezd na hlídané parkoviště pro auta bude z ulice Antonína Rudla (naproti fi Swell) v sobotu i v neděli vždy od 8 do 18 hod., motorkáři budou moci využít kryté haly v areálu Jízdárny, kam je příjezd možný z Klicperovy ul. a budou zde moci ponechat své motorky uzamčené po celý víkend od pátku 16. 5. od 16 hod. do neděle 18. 5. do 18 hod. V případě zájmu zajistí členové jezdeckého klubu zákazníkům odvoz automobilem  do centra. Více informací na tel.: 739 064 143.

mapka

schematická mapka situace, red. vytv. 

Zdroj: http://www.horice.org/cz/clanky/zachytne-parkoviste-behem-zatacek/