Vyhodnocení zimní údržby od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014

V období od zahájení zimní údržby do března 2014 bylo vynaloženo na zimní údržbu místních komunikací v majetku SMO 13 393 577 Kč bez DPH. K tomu bude ještě připočtena částka za dubnové čištění po zimě (celkové náklady budou známy v květnu 2014).

Ušetřené finanční prostředky za zimní údržbu (cca. 7 mil. Kč), budou vynaloženy, vzhledem k vývoji počasí, na častější kosení trávy, výměnu více svislých dopravních značek a obnovu většího počtu vodorovného dopravního značení, zvýšenou četnost čištění kanalizace a žlabů, více vysprávek komunikací a větší rozsah oprav povrchů u autobusových zastávek.

Zimní údržbu komunikací provedla firma Ostravské komunikace na 61,624 km silnic I. třídy, 153 km silnic II. a III. třídy, 145,5 km místních komunikací a MK vybraných III. tříd a hraničních úseků, mezi SUS.

Zimní údržba byla zahájena 1. 11. 2013 zřízením dispečerské služby.  První výjezd na ošetření mostů se uskutečnil 3. října. Další 2 sypače byly nasazeny do pohotovosti 1. listopadu a po té 2 sypače 4. listopadu. Postupně byly nasazeny další sypače až do celkového počtu 16, kdy 4 byly vyhrazeny na ZÚK státních silnic, 6 na krajské a 6 sypačů na MK v majetku SMO. Připraveno bylo několik dalších sypačů pro případ poruchy.

K prvnímu velkému výjezdu došlo 24. 11. 2013 na ošetření celého rajonu ZÚK. Poslední dekáda měsíce ledna byla opravdu „zimní“, kdy technika OK vyjížděla na denní i na noční směně. Úspěšně byla v daných dnech používaná tzv. silniční solanka dodávaná z Polské republiky. Je vícesložková a výhoda spočívá v účinnosti při nízkých teplotách, a to až do -23 st. C. Její cena je srovnatelná s výrobou solanky v OK.

Organizační opatření přijatá v předcházejících létech snížila spotřebu soli a nepřekročila limit 80g/m2 na zásahový den – 24 hodin. Celková spotřeba soli byla v letošní zimě mimořádně nízká ve srovnání se spotřebou za posledních 8 let.

Zimní povětrnostní podmínky vyžadovaly i nepřetržitou připravenost zaměstnanců k ošetřování chodníků na mostech a lávkách, včetně svátků, sobot a nedělí. Pro případ velkého spadu sněhu s nutností vyvážet sníh byly připraveny prostory s dostatečnou kapacitou.

V příznivějším období se prováděly opravy výtluků studenou obalovanou směsí. Ve srovnání s loňskou zimou, kdy bylo zpracováno 48,725 tun studené obalované směsi, letošní mírný průběh zimy umožňoval zpracování pouhých 5,4 tun této směsi. Spotřebu soli a zásahové dny charakterizuje následující tabulka.

                                 Zásahové dny
Měsíc/rok 2008/09   2009/10   2010/11  2011/12 2012/13 2013/14
Říjen 0 2 1 1 4 2
Listopad 6 3 6 7 6 5
Prosinec 12 15 31 14 20 16
Leden 26 28 23 18 26 14
Únor 19 16 12 24 18 7
Březen 8 10 4 5 13 1
Duben 0 1 0 0 6 0
celkem 71 75 77 69 93 45

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/vyhodnoceni-zimni-udrzby-od-1-11-2013-do-31-3-2014


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup