Vodní elektrárna Slapy slaví 60 let. Dosavadní výrobou by mohla deset let zásobit všechny středočeské domácnosti.

      

Již plných 60 let spolehlivě vyrábí elektřinu pro své zákazníky vodní elektrárna Slapy. Za tuto dobu vyrobila více než 17 miliard kWh elektřiny, což by stačilo na pokrytí spotřeby všech současných středočeských domácností po dobu 10 let.

VE SlapyLetos uplyne právě 60 let od chvíle, kdy první kilowatthodiny elektřiny zamířily z vodní elektrárny Slapy k odběratelům. Energetické zařízení bylo od roku 1949 budováno v rámci stejnojmenného vodního díla – první velké stavby vltavské kaskády po II. světové válce. Plně automatizovaná elektrárna, která je schopna najet na plný výkon 144 MW za 136 vteřin, vyrábí špičkovou elektrickou energii a podílí se na řízení výkonové bilance celostátní energetické soustavy.

Za šest dekád vyrobila slapská vodní elektrárna více než 17 miliard kWh elektřiny, což by stačilo na pokrytí spotřeby všech současných středočeských domácností po dobu 10 let.  „Velký význam slapské elektrárny je dán faktem, že vyrábí špičkovou elektrickou energii a podílí se na řízení výkonové bilance celé energetické soustavy České republiky,“ říká Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s.

Výkon slapské elektrárny se dle potřeby celostátní energetické soustavy dálkově reguluje přímo z centrálního dispečinku ve Štěchovicích. Přehrada je umístěna v úzké soutěsce na konci bývalých Svatojánských proudů a má originální konstrukční řešení. Pod čtyřmi přelivy 15 x 8 m s kapacitou 3 000 m3/s je přímo v tělese hráze umístěna strojovna elektrárny s trojicí soustrojí, veškeré pomocné provozy, velín, vnitřní rozvodna 110 kV, rozvodna 22 kV, potřebné transformátory a dvě základové výpustě. Trojice soustrojí s Kaplanovými turbínami zaručuje elektrárně celkový instalovaný výkon 144 MW, který jí řadí na druhé místo v rámci vltavské kaskády.

V roce 2002 se také vodní dílo Slapy, podobně jako další přehrady na Vltavě, postavilo do cesty přírodnímu živlu – povodni. „Spolu s elektrárnou ve Vraném byly ale Slapy jedinou elektrárnou kaskády, která nebyla živlem poškozena a vydržela po celou kritickou dobu v provozu,“říká František Fröhlich, vedoucí provozu elektrárny Slapy.

V roce 2011 zde v rámci projektu modernizace a ekologizace vodních elektráren ČEZ proběhla generální oprava jednoho ze tří soustrojí – TG3, která znamenala navýšení účinnosti o cca 5 %, roční navýšení výroby o 10 milionů kWh.

Přestože elektrárna Slapy není zařazena do programu pravidelných exkurzí, je o její prohlídku ze strany veřejnosti trvalý zájem. Loni na Slapy dorazilo více než 800 návštěvníků.

Zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4626.html