Veřejné prospěšné práce (VPP) v Tišnově – již od roku 2004

Od 11.března tohoto roku platí nová roční smlouva s Úřadem práce ČR, na základě které naše město vytváří 10 pracovních míst v režimu VPP. Díky tomu bude umožněno dalším deseti nezaměstnaným pracovat na úklidu veřejného prostranství, přičemž mzdové prostředky z velké části hradí stát. Tato dobrá zpráva pro Tišnov znamená stabilizaci naší organizační složky „Úklid a údržba města Tišnova“.

Úřad práce

Na pozadí této dobré zprávy si dovolím zavzpomínat a připomenout několik zajímavých údajů z historie. Příprava příslušného zákona, který umožnil „zaměstnávání nezaměstnaných“ za podpory státu, byla poměrně dlouhá a byla doprovázena řadou pochybností. Přesto jsem spolu s tajemníkem Ing. Václavem Šikulou zahájil spolupráci s úřadem práce již v roce 2004, kdy jsme jako jedni z prvních do tohoto projektu vstoupili a položili tak základy velmi úsporné varianty údržby městského prostranství. Za více jak 10 let spolupráce díky precizní práci tajemníka a jeho personálního útvaru se naše město stalo stabilním a spolehlivým partnerem pro Úřad práce ČR. Svědčí o tom opakované podpisy smluv, kdy nám úřad práce maximálně vycházel vstříc v našich požadavcích. Hlavním smyslem VPP je pomoci především dlouhodobě nezaměstnaným začlenit se do pracovního procesu. Město Tišnov si od roku 2004 do současnosti „vychovalo“ z těchto uchazečů i vlastní kmenové zaměstnance s pracovní smlouvou na dobu neurčitou, kteří pracují v organizační složce „Úklid a údržba města Tišnova“.

I do budoucna považuje Město Tišnov za velmi efektivní a oboustranně přínosné využívat těchto nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou právě na VPP, zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství.

V tabulce níže je zřetelné, že Město Tišnov využívá VPP pravidelně již 11 rokem a počítá s tímto projektem i do budoucna. V současné době má uzavřenou dohodu na 10 pracovníků do 28.2.2015. Z  přiložené tabulky vyplývá, že do tohoto data město postupně získá příspěvek na uvedený projekt částku vyšší jak 7 mil. Kč.

Přehled uzavřených Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP mezi Městem Tišnovem a Úřadem práce ČR:

pracovní příležitosti
od – do:
název profese: počet vytvořených prac. míst: max. měsíční
výše příspěvku na
1 pracovní místo:
max. využitelnost v Kč
1.3.2004 – 30.11.2004 dělník nádvorní skupiny 4 5 000,00 Kč 180 000,00 Kč
1.3.2005 – 30.11.2005 dělník nádvorní skupiny 10 5 000,00 Kč 450 000,00 Kč
1.3.2006 – 30.11.2006 dělník nádvorní skupiny 8 5 000,00 Kč 360 000,00 Kč
1.3.2007 – 30.11.2007 dělník nádvorní skupiny 8 5 000,00 Kč 360 000,00 Kč
10.3.2008 – 30.11.2008 dělník nádvorní skupiny 4 13 500,00 Kč 459 000,00 Kč
9.4.2008 – 30.11.2008 dělník nádvorní skupiny 8 13 500,00 Kč 810 000,00 Kč
16.3.2009 – 30.11.2009 dělník nádvorní skupiny 8 9 500,00 Kč 646 000,00 Kč
2.3.2010 – 31.10.2010 dělník nádvorní skupiny 8 9 500,00 Kč 684 000,00 Kč
23.3.2011 – 30.6.2011 pomocný pracovník údržby budov 8 9 500,00 Kč 228 000,00 Kč
9.5.2011 – 31.10.2011 pomocný pracovník údržby budov 3 9 500,00 Kč 156 750,00 Kč
11.7.2011 – 31.12.2011 pomocný pracovník údržby budov 8 9 000,00 Kč 396 000,00 Kč
1.10.2012 – 31.3.2013 uklízeč veřejných prostranství 4 8 000,00 Kč 192 000,00 Kč
2.4.2013 – 31.10.2013 uklízeč veřejných prostranství 8 11 000,00 Kč 616 000,00 Kč
1.11.2013 – 28.02.2014 uklízeč veřejných prostranství 8 11 000,00 Kč 352 000,00 Kč
11.3.2014 – 28.02.2015 uklízeč veřejných prostranství 10 11 000,00 Kč 1 265 000,00 Kč
Celkem příspěvek 2004 – 2015 (při max.využití) 7 154 750,00 Kč

Ing. František Svoboda, 1. místostarosta města

Zdroj: http://www.tisnov-mesto.cz/cs/clanky/mesto/verejne-prospesne-prace-vpp-v-tisnove-jiz-od-roku-2004.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup