Upozornění pro držitele řidičských průkazů vydaných od 1. 5. 2004

      

MHMP upozorňuje držitele řidičských průkazů „vzoru Evropských společenství“ (plastová kartička rozměrů 54×86 mm), aby si zkontrolovali platnost svého řidičského průkazu. Tyto řidičské průkazy byly vydávány od 1. 5. 2004 s dobou platnosti na 10 let od data vydání.

  • 11. duben 2014

Platnost řidičského průkazu lze zkontrolovat velice jednoduše, neboť tento údaj je uveden na jeho přední straně pod číselným kódem 4b.

Řidičské průkazy jsou v České republice zhotovovány v centrální výrobně dokladů – Státní tiskárně cenin a vydávány v lhůtě 20 dnů. Při podání žádosti o nový řidičský průkaz je nutné i s touto lhůtou počítat.

Podrobné informace k výměně naleznou pražští řidiči na portálu praha.eu – Magistrát hl. m. Prahy v sekci Jak si zařídit – Dopravněsprávní činnosti – Registr řidičů – Výměna řidičského průkazu za nový typ:

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/jak_si_zaridit_mhmp/dopravnespravni_cinnosti/registr_ridicu/jak_si_zaridit_mhmp-dopravnespravni_cinnosti-registr_ridicu-vymena_ridicskeho_prukazu_za_novy_typ.html

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/upozorneni_pro_drzitele_ridicskych.html