Údaje ze statistiky obyvatel města

statistika 2

K 31.12.2013 mělo naše město 8 650 obyvatel, z toho bylo 4 405 žen a 4 245 mužů a jejich průměrný věk byl 41,7 roků.  V roce 2013 se narodilo 65 dětí a 86 obyvatel zemřelo, celková bilance narození a úmrtí je tedy záporná o 21 osob. Přistěhovalo se 138 občanů a odstěhovalo 162, celková bilance je také záporná – 24 osob, a to znamená celkový úbytek obyvatel za minulý rok o 55, tedy 0,64 % za rok.

Výsledný údaj o úbytku obyvatel je pokračováním nepříznivého, a přitom trvalého trendu našeho města, regionu i celého Moravskoslezského kraje. Proces stárnutí populace a úbytku obyvatel se navíc postupně urychlí. V rámci České republiky stačí ještě stále vyrovnávat nepříznivý demografický vývoj nově přistěhovaní cizinci, ale to má praktický vliv jen pro Prahu a Středočeský kraj a některá větší města. Pro naše město platí současná všeobecná charakteristika venkova – postupné stárnutí populace, odchod mladých a především vzdělaných lidí za prací do velkých měst a s tím spojený snižující se počet narozených dětí a postupný úbytek obyvatel venkova. Výsledný trend je převážně důsledkem změny životního stylu mladých lidí. Přitom žádná porevoluční politická strana nebo reprezentace neměla zájem nebo nedokázala tento stav změnit a ponechává věcem volný průběh. Města a obce z periferie nemají prostředky a neznají ani způsob, jak tento stav změnit.

Ale zpět ke statistice našeho města. Jednotlivé místní části se podílejí na počtu obyvatel k 31.12. 2013 takto: Edrovice 355 obyvatel ( z toho 185 mužů a 171 žen, průměrný věk 37,66 let, ), Harrachov 35 obyvatel (16 mužů a 19 žen, průměrný věk 40,89), Jamartice 229 obyvatel (111 mužů a 118 žen, 38,29), Janovice 685 obyvatel (350 mužů a 335 žen, 40,84 let), Ondřejov 127 obyvatel (65 mužů a 62 žen, 41,27), město Rýmařov 7147 obyvatel (3479 mužů a 3668 žen, 42,13) a Stránské 72 obyvatel (40 mužů a 32 žen, 38,75). Zajímavostí je, že ve všech místních částech města převažuje počet mužů nad počtem žen, vyjma Harrachova, Jamartic a samotného města, kteří pak celkový poměr mužů a žen ve statistice města obrací do souladu celkovými statistikami zastoupení obou pohlaví v populaci a věku dožití. Tabulka věkového rozložení je také velmi zajímavá. Početně nejbohatšími ročníky jsou ve městě dnešní pětapadesátníci až pětašedesátníci a pak ještě početné „normalizační„ ročníky šedesátých a sedmdesátých let. Po 65. roce života začínají ročníky přirozeným úbytkem slábnout. Město má dva občany – ženy ve věku nad 95 let. Počty mužů a žen v jednotlivých věkových skupinách potvrzují skutečnost, že se rodí více mužů než žen a že s přibývajícím věkem podíl mužů postupně díky vyšší úmrtnosti a nižšímu průměrnému věku dožití klesá.  Současné ročníky již asi 15 let oscilují na počtu asi osmdesáti přihlášených obyvatel. Z přehledu je patrné, že pokud se výrazně nezmění porodnost nebo změna životního stylu, která přivede lidi zpět na venkov, nebo i počet přistěhovaných cizinců, pak po dalších dvaceti letech klesne počet obyvatel města k 6 – 6,5 tisícům, pravděpodobně s třetinovým podílem důchodců a zrychlujícím se trendem poklesu počtu obyvatel. V minulosti došlo k nejvyššímu poklesu počtu obyvatel v roce 1990 po administrativním oddělení obcí Stará Ves a Malá Štáhle – jednorázově  přibližně o 700  a tak byl stav obyvatel k 3.3.1991 už jen 9 405.

Tabulka věkového složení obyvatel po pěti letech:

Věková kategorie Muži Ženy Celkem
 0 – 4 219 168 387
5 – 9 217 202 419
10 – 14 208 195 403
15 – 19 223 194 417
20 – 24 274 297 571
25 – 29 287 276 563
30 – 34 292 268 560
35 – 39 341 349 690
40 – 44 351 314 665
45 – 49 283 266 549
50 – 54 267 264 531
55 – 59 298 330 628
60 – 64 359 393 752
65 – 69 292 313 605
70 -74 155 231 386
75 – 79 94 166 260
80 – 84 58 107 165
85 – 89 24 55 79
90 – 94 3 15 18
95 – 99 0 2 2
Celkem 4245 4405 8650

 

Obdobný je vývoj počtu obyvatel v celém mikroregionu – v dalších deseti obcích, které spadají do obvodu našeho města. Z přehledu vyplývá, když k dispozici mám údaje k 1.1.2013 (16 458 obyvatel vč. Rýmařova) a  porovnávám je na data k 1.1.2004, že za devět let v regionu ubylo 634 obyvatel (z toho v samotném Rýmařově ubylo 375 obyvatel), tj. 3,7 % (0,41 % ročně). V přehledu je vždy název obce, počet obyvatel k 1.1.2013 a +- přírůstek obyvatel za posledních devět let v % : Břidličná: 3578, -5,5 %, Dolní Moravice 416, +9,7 %, Horní Město 947, -6,2 %, Jiříkov 319, +9,6 %, Malá Morávka 709, -4,0 %, Malá Štáhle 152, +8,5 %, Ryžoviště 634, -3,1 %, Stará Ves 524, -1,6 %, Tvrdkov 211, -13,9 %, Velká Štáhle 357, +5,9 %. V tomto období tedy nejrychleji ubývali obyvatelé v obcích Tvrdkov, Horní Město, Břidličná, Rýmařov a nejrychlejší přírůstek měly obce Dolní Moravice, Jiříkov a Malá Štáhle. Jejich absolutní počty obyvatel jsou ovšem nízké a nemohou zvrátit celkový trend v regionu.

Zdroj: http://www.rymarov.cz/titulni/5953-udaje-ze-statistiky-obyvatel-mesta


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup