Skupina ČEZ vydělala v prvním čtvrtletí téměř 10 miliard korun

V prvním čtvrtletí 2014 dosáhla Skupina ČEZ čistého zisku 9,9 mld. Kč, provozního zisku před odpisy (EBITDA) 21,2 mld. Kč a vygenerovala provozní cash flow ve výši 15,6 mld. Kč, což je meziročně o 5 % méně než v prvním čtvrtletí roku 2013. Výsledky reflektují zhoršující se podmínky podnikání v energetice, klesající velkoobchodní ceny elektřiny spolu se stagnací ekonomiky v Evropě. Meziroční vývoj zisku ovlivnilo navíc teplotně nadprůměrné a srážkově podprůměrné první čtvrtletí roku 2014 a mimořádné výnosy v prvním čtvrtletí roku 2013.

Navzdory nepříznivému vývoji klimatických podmínek v prvním čtvrtletí potvrzuje Skupina ČEZ očekávání EBITDA za celý rok 2014 ve výši 70,5 mld. Kč. Na úrovni čistého zisku očekává Skupina ČEZ 27,5 mld. Kč bez zahrnutí opravných položek k dlouhodobému majetku, jejichž dopad na celoroční výsledky bude záviset na vývoji Evropské regulace, vývoji energetického trhu a na interních opatřeních v celém roce 2014.

„Nejistota v Evropě trvá, krize energetiky se prohlubuje, přesto se Skupině ČEZ na rozdíl od konkurence daří díky obezřetné finanční politice nadále držet finanční rovnováhu. Jako jedna z mála evropských energetik jsme dokázali i v rámci poslední dubnové revize agentury Standard & Poor’s udržet rating na stávající historicky nejvyšší úrovni A- se stabilním výhledem,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš. O finančním zdraví Skupiny ČEZ svědčí i fakt, že meziročně došlo ke snížení zadlužení o 9,4 mld. Kč.

Pokračuje silný tlak na úspory napříč Skupinou. V rámci vnitřních úspor rostou přínosy z existujících center sdílených služeb. Optimalizace procesů v oblasti zákaznických, distribučních a korporátních služeb v České republice již přinesla úsporu nákladů přesahující 670 mil. Kč ročně. Komplexní projekt sdílených služeb byl dále rozšířen o oblast inženýrských kapacit, což v následujících čtyřech letech povede k úspoře výdajů přesahující 1 miliardu korun. „Tím rozhodně náš tlak na úspory nekončí, ještě letos hodláme zahájit sérii úsporných opatření napříč Skupinou“, dodává předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.

V reakci na turbulentní vývoj na energetických trzích se Skupina ČEZ zaměřuje v souladu s aktuální strategií na ochranu a optimalizaci hodnoty stávajícího podnikání a zejména na rozvoj růstových příležitostí. A výsledky postupně přicházejí. Mobil od ČEZ má již přes 60 tisíc zákazníků. ČEZ Energo, lídr tuzemského trhu v provozování malých kogeneračních jednotek, zvýšil instalovaný výkon malých kogeneračních jednotek (do 5 MWe) na téměř 43 MWe a dnes provozuje již 79 kogeneračních jednotek ve více než 30 obcích a městech ČR.

„Jsme si vědomi příčin současné krize energetiky v Evropě, a proto pokračujeme v naplňování naší strategie zaměřené na koncového zákazníka a na rozvoj nových příležitostí“, říká ředitel divize Obchod a strategie Pavel Cyrani. ČEZ Prodej se zaměří na zlepšení zákaznického servisu vč. vydání Zákaznického kodexu, který zákazníkům garantuje konkrétní a měřitelné standardy služeb. Jde o rychlost obsluhy, rychlost odstranění poruch a o zlepšení možností kontaktu zákazníka se společnostmi Skupiny ČEZ. „Chceme být nejen nejlepší v péči o zákazníky mezi dodavateli energie v České republice, ale patřit v tomto směru mezi nejlepší evropské energetiky vůbec,“  zdůraznil předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.

Zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4680.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup