Skupina ČEZ uzavřela s maloobchodním řetězcem Kaufland strategické partnerství v oblasti elektromobility

Skupina ČEZ a známý řetězec Kaufland podepsali ujednání o strategické spolupráci na rozvoji sítě dobíjecích stanic pro elektromobily. Projekt Elektromobilita ČEZ je největší v České republice a partnerství s Kauflandem je významným krokem k rozšiřování infrastruktury veřejného dobíjení elektromobilů.

„Projekt Elektromobilita ČEZ se v tomto roce dostává do nové fáze širšího rozvoje sítě dobíjecích stanic elektromobilů pro veřejnost. S Kauflandem již úspěšně spolupracujeme, ale vzájemně jsme se shodli na posunu do úrovně strategického partnerství. To znamená instalaci výkonnějších stanic tam, kde to bude možné a vhodné. Zejména chceme obsadit lokality vhodné pro vytvoření naší páteřní sítě dobíjecích stanic,“říká Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie ČEZ. Podpis dohody o strategické spolupráci Skupiny ČEZ a Kauflandu má přinést v první vlně výstavbu dobíjecích stanic elektromobilů v 18 lokalitách v ČR. „Už nyní jsou tyto stanice instalovány u 4 našich prodejen. Nově se jejich počet rozroste na 22. Jedná se přitom o lokality v krajských městech a dalších významných místech,“ říká Michael Šperl, tiskový mluvčí Kaufland. Výběr lokalit má umožnit pohodlné dobíjení elektromobilů všem zákazníkům projektu Elektromobilita ČEZ. Do budoucna se Skupina ČEZ zaměří i na další lokality, v nichž bude mít možnost jako první partner umístit dobíjecí stanice vozů s elektrickým pohonem.

Projekt Elektromobilita ČEZ

Skupina ČEZ spustila pilotní projekt Elektromobilita ČEZ již v roce 2010. Cílem pilotního projektu je navrhnout a otestovat komplexní řešení elektromobility jako služby, která kombinuje veřejnou dobíjecí síť s dodávkami elektřiny v rámci speciálního tarifu a postupně nabídne infrastrukturní řešení pro domácnosti i firmy, případně v kombinaci s dalšími doplňkovými službami a produkty. Z pohledu energetiky je současně důležité, jakým způsobem bude dobíjení elektromobilů integrováno do distribuční sítě, což úzce souvisí s agendou tzv. chytrých sítí, kterým se Skupina ČEZ také intenzivně věnuje.

Do současnosti ČEZ nainstaloval v České republice 35 veřejných dobíjecích stanic, a to převážně u infrastrukturních partnerů, tj. u obchodních center, supermarketů či městských částí. Stanice jsou v provozu v Praze, Plzni, Ostravě, Trutnově, Hradci Králové či ve Vrchlabí. Další rozšiřování sítě dobíjecích stanic je v realizaci a nově otevřené stanice budou představovány v průběhu dalších týdnů a měsíců. Aktuální mapa dobíjecích stanic je vždy na www.elektromobilita.cz.

V rámci pilotního projektu je provozováno 40 elektromobilů po celé ČR.

Do projektu Elektromobilita ČEZ se zapojilo již více než 50 partnerů. Těmi jsou například Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Vrchlabí, Pardubice, či Ostrava, ale také některé městské části jako Praha 5, Praha 14, Praha 16 a další. Mezi partnery jsou společnosti McDonald’s či Kaufland, nebo automobilky jako Škoda Auto, Peugeot, Mercedes-Benz, Nissan, BMW či Opel.

Zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4682.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup