Sdružení Lito-Partner chce rozvíjet vztahy s partnerskými městy

Rozvinout spolupráci mezi městem Litoměřice a partnerskými městy nikoli na institucionální, nýbrž na občanské bázi je cílem právě založeného sdružení Lito-Partner. Předsedou sdružení se stal Litoměřičan Filip Hrbek, čerstvý absolvent filosofické fakulty ústecké univerzity. Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč iniciativu, jež bude rozvíjena ve spolupráci s radnicí, uvítal.

„Spolupráce s našimi partnerskými městy, mezi něž patří německá města Míšeň a Fulda, francouzské Armenti?res a filipínský Dapitan s Calambou, úspěšně probíhá řad let, ale spíše na bázi vzájemné spolupráce radnic. Je však potřeba, aby se více rozvinula mezi neziskovými organizacemi, spolky a občanskou společností jednotlivých měst,“ uvedl starosta, který společně s Filipem Hrbkem přivítal včera v zasedací místnosti radnice zhruba třicet zástupců pěveckých sborů, škol, sportovních klubů a řady dalších neziskových organizací, kteří projevili o myšlenku zájem. Někteří z nich ji na místě podpořili vstupem do sdružení.

Sdružení Lito-Partner chce prostřednictvím osobních i oficiálních kontaktů v jednotlivých partnerských městech pomáhat litoměřickým školám, sportovním oddílům, divadelním souborům, neziskovým organizacím a všem ostatním zájemcům v navazování spolupráce se subjekty ve spřátelených městech. Nebude však bez přání aktérů nikterak zasahovat do již běžících a ani budoucích projektů spolupráce.

„Naším hlavním úkolem je pomáhat všem zájemcům v ustanovování nových přátelských vazeb, a to jak personálně, organizačně, tak, doufejme, i finančně,“ uvedl předseda sdružení Hrbek. Možné zdroje financování společných aktivit vidí v případném získání grantu z Česko-německého fondu budoucnosti, z Francouzského institutu v Praze, Goetheho institutu v Praze nebo Ústecké komunitní nadace. Navázat spolupráci hodlá i s velvyslanectvími Německa, Francie a Filipín.

Text pod foto:
Filip Hrbek, povoláním historik, je kromě jiného i provozovatelem webu Kam v Litoměřicích, který nabízí ucelený kalendář kulturních akcí probíhajících v Litoměřicích.

 

Zdroj: http://radnice.litomerice.cz/clanek-1222.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup