RZB: Solidní výkon v prvním pololetí 2013

      

Print

  • Uspokojivé výsledky na náročném trhu
  • Zisk před zdaněním 573 milionů eur
  • Čistý úrokový výnos 1,939 milionů eur
  • Provozní zisk 1,162 milionů eur 

Společnost Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Group (RZB) vytvořila v prvním pololetí zisk před zdaněním ve výši 573 milionů eur. To představuje meziroční pokles o 359 milionů (38,5 %), který byl způsoben výjimečnou situací v roce 2012. Zisk po zdanění se snížil z 733 milionů na 419 milionů eur (42,9 %), a konsolidovaný zisk poklesl ze 497 milionů na 248 milionů (50,1 %). Provozní zisk dosáhl 2,825 milionů eur, kde došlo ke zvýšení o 159 milionů eur (6 %). Celková hodnota aktiv se snížila na 139,5 miliard eur (4,4 %).

„Růst provozního zisku a pozitivní vývoj u zisku z úroků jsou důkazem solidní pozice RZB. V době náročných podmínek na trhu a zátěže  v podobě masivní regulace se RZB v prvním pololetí podařilo dosáhnout slušných výsledků,“ prohlásil CEO RZB Walter Rothensteiner.

Na výkon v prvním pololetí měly pozitivní vliv zvýšení čistého příjmu z poplatků a z úroků. Čistá úroková marže meziročně stoupla o 39 bodů na 3,02 %.