Rozpočet města na rok 2014

rozpocet

Zastupitelé města schválili na svém zasedání 19. prosince 2013 rozpočet města na rok 2014. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje města jsou shodně 180 mil. Kč. Plně pokrývá výdaje příspěvkových organizací města – střediska volného času, muzea, knihovny, mateřských škol, základní školy a Bytermu, dále plně sanuje náklady městského úřadu a také všechny základní potřeby města, jako čištění komunikací, veřejné osvětlení, údržbu zeleně, pohřebnictví atd.

Je svým objemem oproti minulým létům nižší, protože město loni prakticky dokončilo svůj investiční plán obsažený v Integrovaném dokumentu města na toto volební období (je trvale zveřejněn a aktualizován na webových stránkách města) a nezahajuje žádnou větší investici s dotační podporou.

V rozpočtu je ale vyčleněna nebývale vysoká částka na opravy komunikací a budování parkovišť – celkem 15 mil. Kč. Stav městských komunikací stále není uspokojivý, protože v minulosti dali zastupitelé přednost vždy jiným, neméně naléhavým investičním záměrům s cílem maximálně využít dotací EU a národních dotačních titulů.

Z dalších investic v letošním rozpočtu jmenuji dostavbu nám. Míru (1,994 mil. Kč), dofinancování cyklostezky do Ondřejova (4,456 mil. Kč), dokončení revitalizace sídliště Větrná – Hornoměstská (2,661 mil. Kč), přičemž všechny tři investiční akce jsou ve své podstatě také městskými komunikacemi. Dále je to revitalizace obytného domu Radniční 1, 3, 5, 7, (8 mil. Kč). Tato stavba bude z poloviny financována Bytermem. Mezi plánované investice tohoto roku patří ještě výstavba nové tržnice (416 tis. Kč) a výstavba kanalizace na Hornoměstské ulici (1,934 mil. Kč).

Město již druhý rok hospodaří podle nového zákona o rozpočtovém určení daní, které mu přináší asi o 15 mil. Kč vyšší daňové příjmy ve srovnání s minulostí a částečně tak odstranilo nespravedlivost v rozdělování daní státu pro různé velikostní kategorie měst a obcí. Město nebude pro své hospodaření čerpat nový úvěr.

 

Zdroj: http://www.rymarov.cz/titulni/5931-rozpocet-mesta-na-rok-2014


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup