Proběhlo konstruktivní pracovní jednání zastupitelů města Tišnova

      

Na pondělí 10.03.2014 pozval starosta města Tišnova Ing. Tomáš Komprs členy zastupitelstva města na pracovní jednání. Na toto jednání se dostavilo všech 15 členů Zastupitelstva města Tišnova.

radnice

Zastupitelé projednávali následující otázky:

Provoz loterií a jiných podobných her na území města Tišnova

Nálezem Ústavního soudu č. 6/2013, bylo zrušeno přechodné ustanovení, dle něhož se zmocnění obcí k regulaci či zákazu loterií a jiných podobných her (dále jen „loterní zařízení“) nevztahovalo na povolení, která byla vydána před 01.01.2012, a to do 31.12.2014. Zastupitelé proto posuzovali otázky, zda

  • přistoupit k zákazu provozu loterních zařízení na území města Tišnova v co nejkratším termínu, nejpozději od 01.01.2015,
  • zda ponechat v platnosti dosavadní přechodné ustanovení vyhlášky města Tišnova č. 3/2012, podle něhož se zákaz provozu loterních zařízení nevztahuje na vydaná povolení do skončení jejich platnosti, což je v některých případech konec roku 2019,
  • provoz loterních zařízení na území města regulovat,
  • stávající vyhlášku č. 3/2012 zcela zrušit a tím provoz loterních zařízení na území města umožnit.

Zřízení Městské policie Tišnov

V této souvislosti byl předložen projektový záměr ve čtyřech variantách, a to:

  • městská policie s jedním, dvěma nebo čtyřmi strážníky, což jsou varianty, které neumožňují zabezpečit nepřetržitou službu městské policie na území města Tišnova,
  • městská policie s devíti strážníky, což je minimální počet k zajištění nepřetržité služby městské policie na území města Tišnova.

Členové zastupitelstva posoudili jednotlivé varianty z hlediska zajištění veřejného pořádku na území města v působnosti strážníků městské policie a naléhavosti řešení stávající situace na území města i z hlediska ekonomické náročnosti. Vzali rovněž v úvahu skutečnost, že na území města Tišnova je sídlo obvodního oddělení Policie ČR, jejíž příslušníci nepřetržitou službu zajišťují, přičemž však přihlédli k počtu policistů i jimi spravovaného územního obvodu.

Dalším bodem pracovního jednání zastupitelstva města bylo seznámení se s aktuálním stavem projednávání nového územního plánu. Pracovníci Úřadu územního plánování zrekapitulovali výsledky veřejného projednání a obeznámili zastupitele s konkrétními uplatněnými námitkami a připomínkami. Zastupitelé dále diskutovali s pracovníky Úřadu územního plánování o uplatněných námitkách a připomínkách a případných možnostech jejich řešení, dodal starosta města Ing. Tomáš Komprs.

Zdroj: http://www.tisnov-mesto.cz/cs/clanky/probehlo-konstruktivni-pracovni-jednani-zastupitelu-mesta-tisnova.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup