Prevence: Vytvořme společně lepší internet. Nabízí knihovna a klub SENSEN Prachatice

Jde především o seznámení s riziky, které přináší neopatrná komunikace prostřednictvím sociálních sítí, což je například problematika kyberšikany, kybergroomingu, jaká rizika může přinést nakupování skrze internet, nebo jak a jaká z dat můžeme, či spíš bychom neměli sdílet…V průběhu přednášek samozřejmě zazní rady a doporučení jak těmto rizikovým jevům předcházet, či jak se zachovat pokud se stanu „obětí“ těchto jevů. Kdy právě neopatrná komunikace s cizí osobou, sdílení obsahu bez autorských práv, urážky, pomluvy, či vyhrožování skrze virtuální komunikaci a úzce souvisí s trestnou činností

S prevencí pomůže Policie ČR, ale také vyškolení odborníci pro práci s dětmi a mládeží.

Vedle řady dalších zajímavých programů Městské knihovny Prachatice v dětském oddělení nás zaujal program v rámci prevence, který se týká právě Internetu – Nebezpečí internetu – facebooku, e-mailu, kiberšikany, sextingu, kibergroomingu 5. 3. 2014 od 14:00 hodin v oddělení pro děti a mládež v Husově ulici v Městské knihovně Prachatice.

Počítačová učebna Na Sadech Klubu SENSEN také nabízí 6. 3. 2014 proškolení v této oblasti u seniorů, kteří jsou pravidelnými návštěvníky klubu.

Zdroj: http://www.prachatice.eu/prevence-vytvorme-spolecne-lepsi-internet-nabizi-knihovna-klub-sensen-prachatice


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup