Předání obrázků pro výzdobu Domova Matky Vojtěchy

      

Díla byla vybrána z množství vice než dvou set výtvarných prací, které po vyhlášení výtvarné soutěže „Já jsem strom“ dorazily na Dřípatku. S laskavých dovolením pana ředitele Domova Matky Vojtěchy Mgr. Huneše  se podařila velmi milá akce, která zahřála u srdíčka nejen děti, ale především klienty tohoto zařízení. Je potěšující, že tyto výtvarné práce zůstanou jako výzdoba v areálu tohoto zařízení, které jsme si díky vstřícnosti personálu a obyvatel mohli prohlédnout. Velký dík patří paní Jitce Košatkové, DiS., paní Bc. Kateřině Diepoldové a paní Mgr. Markétě Novákové za organizační zajištění celé akce.

Infromace poskytla: Silvie Janošťáková, Vlasta Mrázová, SZČ – CEV Dřípatka

Zdroj: http://www.prachatice.eu/predani-obrazku-pro-vyzdobu-domova-matky-vojtechy