Podepsali smlouvu na výstavbu rozhledny

rozhledna podpis1Páteční podvečer devátého května byl důležitým pro zástupce Ski klubu Velké Meziříčí.

Na Fajtově kopci totiž podepsali smlouvu na výstavbu rozhledny s místní firmou Atika, která vyhrála výběrové řízení. Tu zastupoval jednatel Miroslav Lysý, jenž uvedl, že rozhledna včetně podnože bude stát ještě letos a přijde na 8,5 milionů korun bez DPH.

Současně v onen den byla odstartována veřejná sbírka, v níž mohou výstavbu rozhledny ve tvaru šroubovice podpořit jak fyzické, tak právnické osoby. Prvním, kdo vložil svoje peníze do sbírky, byl Radovan Necid, současný starosta města. Za věnované tři tisíce korun si zamluvil poslední, tedy 160. schod, na němž bude mít cedulku se jménem. Třináctý schod si pak zarezervoval Josef Komínek, současný místostarosta města, který uvedl, že přidá do sbírky stejnou částku jako Necid. Připojit se prý chtějí i ostatní radní, uvedli zástupci města. Do připravené sbírkové pokladničky, kam mohou lidé dávat příspěvky anonymně, vhodil první korunu pro štěstí Petr Zezula, dlouholetý člen ski klubu.

SBÍRKA ROZHLEDna VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Princip sbírky:

 • darovat je možno jakoukoli částku, a to i 1 Kč
 • dárci od 200 Kč a výše budou zveřejněni na tabuli těch, kteří svým příspěvkem pomohli vybudovat rozhlednu (dále jen tabule dárců)
 • dárci od 500 Kč a výše budou dále zvýhodněni tím, že v Provozním řádu rozhledny bude stanoveno, že tito dárci budou mít po dobu 10 let volný vstup na rozhlednu, a to v doprovodu max. jedné osoby
 • dárci z řad fyzických osob od 2000 Kč výše jména těchto dárců budou zveřejněna na jednotlivých schodech rozhledny, a to na nerezových tabulkách o velikosti max. 100 cm2. Dále budou zvýhodněni tím, že v Provozním řádu rozhledny bude stanoveno, že tito dárci budou mít po dobu 10 let volný vstup na rozhlednu, a to v doprovodu max. čtyř osob
 • dárci z řad fyzických osob od 3000 Kč výše budou dále zvýhodněni tím, že si budou moci vybrat schod, na kterém bude jejich jméno zveřejněno (z těch čísel schodů, které budou volné)
 • právnické osoby mohou darovat jakoukoli částku. Pokud budou mít zájem o zveřejnění názvu a loga firmy na schodech rozhledny je nutno darovat minimálně 5.000 Kč. V opačném případě budou zveřejněni na tabuli dárců.

Jak darovat finanční prostředky:

 • Sbírka probíhá ve vestibulu Městského úřadu Velké Meziříčí, Radnická 29/1.
 • Zde, v budově radnice na infocentru, je umístěna pokladnička a dostanete zde veškeré potřebné informace o sbírce.
 • Občan, který chce věnovat finanční prostředky anonymně, vhodí tyto peníze přímo do pokladničky.
 • Občan, který si přeje v souladu s pravidly být zveřejněn na Tabuli dárců, nebo má zájem o zveřejnění na schodu rozhledny daruje finanční prostředky v hotovosti, nebo je zašle na speciální dárcovský účet. č. 14140207/0100 .
 • Hotovost bude 24 hodin denně možno složit na recepci Hotelu pod Zámkem, Radnická 6, Velké Meziříčí. Zde bude zapsán do Sběrací listiny / příp. i na seznam schodů /a obdrží potvrzení o svém daru.
 • Veškeré informace o sbírce a jejím průběhu získáte na stránkách www.skivm.cz , mailové adrese novotny@vm.cz a na telefonu 602 523 521 .

Všem dárcům děkuje Ski klub Velké Meziříčí

Byla podepsána smlouva a odstartována sbírka na rozhlednu

Na otázky ohledně výstavby nové rozhledny na Fajtově kopci a veřejné sbírky odpovídá ing. Jiří Novotný, předseda Ski klubu Velké Meziříčí

V jakém stádiu je projekt rozhledny?

Od našeho posledního rozhovoru jsme podstatně dále. V měsících březnu a dubnu probíhalo výběrové řízení na dodavatele stavby rozhledny. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem a nejlepší nabídku podala firma Atika – Lysý s.r.o., která s námi v pátek podepsala smlouvu o dílo na stavbu rozhledny.

Jaká je konečná podoba projektu a je možno do něj nahlédnout?

Konečná podoba je prakticky stejná jako ta, kterou všichni známe z původních návrhů. Došlo k drobným změnám v konstrukci, které vyplynuly ze statických výpočtů a drobné vizuální změny doznala i spodní obslužná část.

Pokud by měl někdo zájem nahlédnout do projektu, tak je k dispozici na Fajtově kopci, kde po domluvě s naším správcem areálu Jirkou Pálkou je možno se do projektu podívat.

Proč pořádáte sbírku?

Důvodem je vysoká finanční náročnost tohoto projektu. Řeknu otevřeně, že jsme tento projekt vždy prezentovali jako projekt, který je určen všem občanům Velkého Meziříčí. Od začátku jsme se takto chovali. Občané se vyjadřovali k výběru nejlepší architektonické podoby, naslouchali jsme jejich připomínkám a přáním. K projektu se vyjadřovalo i město prostřednictvím rady a zastupitelstva.

Sbírkou chceme dokončit určitou sounáležitost velkomeziříčských občanů s rozhlednou, kdy se i oni mohou stát těmi, kteří se přímo zaslouží o to, že tento projekt bude úspěšně završen a jejich jméno bude vždy spojeno s výstavbou rozhledny. Navíc jejich dar bude vlastně jakousi investicí do budoucnosti, kterou si budou moci vybrat svými volnými návštěvami.

Jak budou použity finanční prostředky shromážděné sbírkou?

Zde je nutno uvést na úvod, že sbírka je řádně povolena Krajským úřadem a má i svůj speciální sbírkový účet. Všechny prostředky shromážděné sbírkou budou použity bez výjimky na přímé financování nákladů na rozhlednu. Financování bude zcela transparentní a o průběhu sbírky, jakož i o jejím průběžném finančním stavu, budeme zveřejňovat informace na našich webových stránkách www.skivm.cz .

Kdy začnete?

Doufám, že co možná nejdříve. Za rok totiž musí být projekt dokončen a my samozřejmě chceme v zimě jezdit, takže času opravdu není nazbyt.

Jak bude sbírka probíhat?

Vše najdete v pravidlech, ale ve stručnosti. Přispět můžete jakoukoliv částkou, nicméně dárci od 200,-Kč budou zveřejněni na Tabuli dárců, která bude umístěna přímo na stěně rozhledny. Ti, kteří darují 500,-Kč a více, získají na 10 let možnost kdykoli rozhlednu navštívit v doprovodu jedné osoby.

Ti co dají min. 2.000,-Kč, budou mít tyto výhody ještě dále rozšířené o to, že jejich doprovod může čítat 4 osoby a jejich jméno bude zveřejněno, kromě tabule dárců i na jednom ze schodů rozhledny na nerezové tabulce. Pokud si potom někdo vybere konkrétní číslo schodu, bude si muset připlatit ještě 1.000,-Kč navíc. Tuto možnost mají samozřejmě i podnikatelé a firmy.

S pořádáním sbírky nám velice pomáhá Městský úřad. Centrum sbírky je ve vestibulu radnice na infocentru, kde bude umístěna hlavní pokladnička sbírky a veškeré propagační a informační materiály.

Nejlepší a přímé informace samozřejmě získáte od pracovnic infocentra.

Druhá pokladnička je přímo na Fajťáku v restauraci.

Peníze můžete vhodit do pokladničky, složit v hotovosti, nebo poslat na účet.

Co vzkážete těm, kteří uvažují o tom, že by vám přispěli?

Samozřejmě je požádám o to, aby tak udělali. Chci jim říci, že je tady 160 jejich spoluobčanů, členů Ski klubu, kteří dali do zástavy výsledky svojí dlouholeté dobrovolné práce proto, aby tento projekt mohl vzniknout. Prokázali tím obrovskou odvahu a odhodlání. Podpořte je, prosím, v tomto jejich úsilí a pomozte nám dle svých možností.

Přečtěte si pravidla sbírky a zjistíte, že máte možnost se stát tím, kdo bude mít na existenci rozhledny přímý podíl a bude mít možnost se svojí velkorysostí i pochlubit. Váš dar nebude zapomenut a stanete se jakýmisi spolupodílníky tohoto díla.

Dovolte, abych na závěr poděkoval všem dárcům.

Zdroj: http://www.mestovm.cz/cs/mestsky-urad/aktuality/8672-podepsali-smlouvu-na-vystavbu-rozhledny


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup