Platební styk a otevírací doba poboček KB na konci roku 2013

KBVšechny pobočky Komerční banky budou v závěru roku 2013 v provozu ve standardních otevíracích hodinách kromě 31. 12. 2013, kdy bude zkrácena otevírací doba všech poboček do 13.00 hodin.

Komerční banka připravila pro své klienty podrobné přehledy nejzazších termínů, ve kterých je nutné předat příkazy k úhradě (pro tuzemské nebo pro zahraniční platby včetně SEPA EuroPlateb), příkazy k inkasu a vklady hotovosti na přepážkách, pokud mají být zpracovány a připsány na účty příjemců ještě v roce 2013.

Klienti KB, kteří využívají online služeb přímého bankovnictví, jsou o nejzazších termínech předání příkazů informováni též pomocí vývěsky v příslušné aplikaci. Standardní platby v Kč do jiných bank v ČR je možné předat jejich prostřednictvím nejpozději 30. prosince 2013 do 20:30 hod. (se splatností v tomto dni) a platby v rámci KB 31. prosince 2013 do 20:30 hodin (se splatností v tomto dni). Dne 31. 12. 2013 lze ještě zaslat platby v Kč do jiných bank v ČR s označením expres až do 13.00 hodin. Služba Expresní linka KB bude k dispozici v nepřetržitém provozu i v období Vánoc a novoročních svátků.

Upozorňujeme, že vklady v hotovosti na účty Modré pyramidy stavební spořitelny, nebo na účty Penzijní společnosti KB, případně na účty vedené v ČNB, je nutné provést nejpozději do 30. prosince 2013 včetně, aby bylo zajištěno jejich připsání na příslušné účty ještě v roce 2013.

Detailní informace můžete získat na stránkách www.kb.cz nebo na všech pobočkách KB.

Tabulka uvádí přehled nejzazších termínů, ve kterých je nutné předat příkazy k úhradě a příkazy k inkasu, pokud mají být zpracovány a připsány na účet příjemce ještě v roce 2013.

Druh platby Způsob předání Nejzazší čas předání do KB
Platební příkazy v CZK do jiné banky v ČR *)
úhrady do jiné banky se splatností 30. 12. 2013 přímé bankovnictví
a) online
b) dávkově
30. prosince 2013
a) do 20.30 hod.
b) do 18.00 hod.
na přepážce pobočky 30. prosince 2013
samoobslužný box 27. prosince 2013
inkasa z účtů v jiné bance se splatností 30. 12. 2013 Přímé bankovnictví
a) online
b) dávkově
27. prosince 2013
a) do 20.30 hod.
b) do 18.00 hod.
na přepážce pobočky 27. prosince 2013
samoobslužný box 23. prosince 2013
Platební příkazy v CZK a v jiných měnách v rámci KB
úhrady a inkasa z účtů v KB se splatností 31. 12. 2013 přímé bankovnictví
a) online
b) dávkově
31. prosince 2013
a) do 20.30 hod.
b) do 18.00 hod.
na přepážce pobočky 31. prosince 2013 do 11.30
samoobslužný box 30. prosince 2013
Zahraniční platební styk – odepsání prostředků z účtů plátců **)
standardní úhrady – v JPY na přepážce pobočky 20. prosince 2013 do 15.30 hod.
standardní úhrady – v AUD, CAD, CNY, DKK, HUF, RUB, SEK, TRY, USD na přepážce pobočky 27. prosince 2013 do 15.30 hod.
standardní úhrady – v BGN, CZK, EUR, GBP, HRK, CHF, NOK, PLN, RON na přepážce pobočky 30. prosince 2013 do 15.30 hod.
expresní úhrady – v JPY přímé bankovnictví
online, dávkově
20. prosince 2013 do 17.00 hod.
expresní úhrady – v AUD, CNY, DKK, HUF, SEK přímé bankovnictví
online, dávkově
27. prosince 2013 do 17.00 hod.
expresní úhrady – v DKK, HUF, SEK na přepážce pobočky 27. prosince 2013 do 14.30 hod.
expresní úhrady – v BGN, CAD, CZK, EUR, GBP, HRK, CHF, NOK, PLN, RON, RUB, TRY a USD přímé bankovnictví
online, dávkově
30. prosince 2013 do 17.00 hod.
expresní úhrady – v BGN, CAD, CZK, EUR, GBP, HRK, CHF, NOK, PLN, RON, RUB, TRY, USD na přepážce pobočky 30. prosince 2013 do 14.30 hod.
SEPA EuroPlatba a KB EuroPlatba přímé bankovnictví
online, dávkově
30. prosince 2013 do 17.00 hod.
na přepážce pobočky 30. prosince 2013 do 15.30 hod.
urgentní úhrady – v DKK, SEK přímé bankovnictví
online, dávkově
30. prosince 2013 do 13.00 hod.
na přepážce pobočky 30. prosince 2013 do 11.00 hod.
urgentní úhrady – v RUB přímé bankovnictví
online, dávkově
31. prosince 2013 do 11.00 hod.
urgentní úhrady – v CZK, EUR, GBP, CHF, NOK, USD přímé bankovnictví
online, dávkově
31. prosince 2013 do 13.00 hod.
urgentní úhrady – v CZK, GBP, CHF, NOK na přepážce pobočky 31. prosince 2013 do 11.00 hod.
urgentní úhrady – v EUR a USD na přepážce pobočky 31. prosince 2013 do 13.00 hod.
urgentní úhrady pro klienty KB – pobočky zahraniční banky na Slovensku, ve všech měnách kromě CNY a HRK přímé bankovnictví
online, dávkově
31. prosince 2013 do 14.00 hod.
na přepážce pobočky 31. prosince 2013 do 13.00 hod

*) Za podmínky, že banka příjemce dodrží zákonem stanovené lhůty pro připisování plateb.

**) Konečné datum připsání zahraniční platby na účet příjemce závisí na lhůtách a bankovních dnech platných u banky příjemce. Pokud klient požaduje, aby byla platba připsána na účet příjemce ještě v roce 2013, doporučujeme podat platební příkaz do zahraničí do 20. 12. 2013.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup