Plán oprav městských komunikací na letošní rok

komunikace

Město vyčlenilo ze svého letošního rozpočtu na opravy komunikací mimořádně vysokou částku – 15 milionů Kč. V loňském roce to bylo např. jen 2,7 milionu Kč (k tomu je ovšem nutné připočítat několik desítek milionů korun na rekonstrukci náměstí, cyklostezku do Ondřejova a revitalizaci sídliště Hornoměstská – Větrná, které byly v podstatě také použity k výstavbě nových nebo opravě stávajících komunikací). Zastupitelé projednali a schválili věcný a finanční plán, který obsahuje seznam oprav a nových staveb připravených pro letošní rok:

–          Jarní opravy a zástřiky komunikací – 1 000 tis. Kč.

–          Rekonstrukce Národní ulice od křižovatky s Opavskou ulicí po Bartákovu ulici a dále Havlíčkovy ulice až po náměstí Svobody – 8 000 tis. Kč (cena je odhadnuta po soutěži na dodavatele stavby, cena dle projektu je asi 12 500 tis. Kč).

–          Nově vybudovaný propoj Revoluční ulice na Žižkovu ulici za sídlištěm Dukelská včetně parkoviště – 3 000 tis. Kč (cena je stanovena také odhadem po soutěži).

–          Sjezd z cyklostezky na ulici 8. května do průmyslového areálu – 400 tis. Kč.

–          Dokončení revitalizace sídliště Hornoměstská – Větrná nad rámec projektu revitalizace panelových sídlišť – 1 376 tis. Kč (dodavatelem jsou Městské služby Rýmařov, s. r. o.).

–          Výstavba asfaltobetonovou směsí (ABS) povrchu komunikace a parkoviště u obytných domů Opavská 39, 41, 43 a Opavská 45, 47 – 500 tis. Kč.

–          Zhotovení ABS povrchu na spojnici ulic Mlýnské a Máchovy 19 – 200 tis. Kč.

Pod čarou jsou dále uvedeny komunikace, které sice opravy vyžadují, ale nedostatek finančních prostředků je pravděpodobně nedovolí zhotovit v letošním roce. Jsou to například ulice Hornoměstská, Bednářská, U Lomu, U Rybníka, Jungmannova, Vrchlického, Jamartice, Edrovice, Janušov, U Potoka atd. Jejich oprava může proběhnout až v případě dosažení nižších cen od dodavatelů v soutěžích na realizaci staveb nebo jiných úspor v rozpočtu.

Stále platí, že opravy komunikací jsou velmi nákladnou záležitostí a pro rozpočty obcí velkou zátěží. Přitom dotačních titulů na opravy mohly v minulosti využívat jen menší obce do 500 obyvatel. Většina komunikací si nese dluh z minulosti v podobě vysoké zanedbanosti, malého nebo zcela chybějícího podloží, chybějících obrub, častých a nedostatečně zapravených překopů a dále vysoké hustoty uložených inženýrských sítí, vyžadujících neustálé opravy a zásahy. Domnívám se ale, že naše město již může na opravy komunikací vyčleňovat vyšší částky pravidelně, protože vybavenost města základní infrastrukturou, kulturním a sportovním zázemím a stavem obytných budov je na solidní úrovni a těžiště zájmu zastupitelů se může přenést na městské komunikace.

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Zdroj: http://www.rymarov.cz/titulni/5934-plan-oprav-mestskych-komunikaci-na-letosni-rok


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup