Pardubičtí živnostníci nacházejí zákazníky i v Evropě

Pardubické Jednotné kontaktní místo (JKM) je jedním z nejvytíženějších v republice. Měsíčně se na něj obrací kolem 45 klientů. JKM nabízí bezplatnou pomoc těm, kteří začínají podnikat, nebo hodlají rozšířit své podnikání do zemí Evropské unie. Ilustrační foto 3

Podnikatele z Pardubicka, kteří uvažují o expanzi do zemí EU, láká nejčastěji Slovensko, Rakousko a Německo. „Nejvíce se na nás obrací klienti, kteří již podnikají a chtějí přijmout zakázku v jiném státě unie. Nejčastěji se jedná o práce ve stavebnictví, v zámečnictví, hostinské činnosti a kosmetických službách,“ uvedl vedoucí pardubického živnostenského úřadu Rudolf Havlík.

Některé unijní státy pro určité profese nevyžadují odbornou způsobilost. „Pokud však je daná činnost v jiném státě EU regulovaná, doporučujeme klientovi mít vystavené osvědčení o výkonu činnosti před odjezdem,“ doplnil Havlík. Pardubická pobočka JKM sídlí na Obecním živnostenském úřadu, Gorkého ulice 489, dotazy lze posílat na e-mailovou adresu jkm@mmp.cz, pro telefonické dotazy je určeno číslo 466 859 398.

Zdroj: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/pardubicti-zivnostnici-nachazeji-zakazniky-i-v-evrope/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup