Ostrava vydá na životní prostředí zhruba dvě miliardy ročně

Ostrava patří z hlediska kvality životního prostředí mezi nejzatíženější místa v ČR. V minulosti byly poškozeny všechny složky životního prostředí. Od roku 1990 došlo k podstatnému zlepšení stavu životního prostředí v důsledku poklesu průmyslové výroby a značným investicím do environmentálních opatření. Ostrava sama investuje do životního prostředí ze svého rozpočtu vysoké částky, protože si uvědomuje podstatný význam této oblasti pro život ve městě.

Do oblasti životního prostředí bylo od roku 2007 investováno již více než 14 miliard 107 milionů korun. Tato částka zahrnuje finance použité v jednotlivých oblastech – ovzduší a zeleň, dotace na jízdné MHD, ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova, vodní hospodářství a protipovodňová ochrana, odpady a brownfields.

„Jen na ostře sledovanou oblast ovzduší bylo od roku 2007 vydáno 8 771 363 000 korun, částka zahrnuje například výdaje na údržbu městské zeleně, které dosahují jedné miliardy a třinácti milionů korun, či projekty týkající se výsadby a revitalizace stromů a keřů v hodnotě téměř 233 milionů korun,“ uvedl resortní náměstek pro životní prostředí Dalibor Madej.

Výdaje na zlepšení kvality ovzduší

(údaje za období 2007 – 2013 v tis. Kč)

8 771 363
Monitoring ochrany ovzduší 11 968
Studie a strategické dokumenty na úseku ochrany ovzduší 9 363
Osvětové akce na úseku ochrany ovzduší 3 800
Opatření ke zlepšení ovzduší na úseku dopravy 7 048 642
Čištění komunikací 34 504
Nadlimitní čištění komunikací 23 070
Humanizace řeky Ostravice – Cyklostezky (Projekt) 94 797
Opatření ke zlepšení ovzduší na úseku energetických úspor (Projekty) 256 140
Zeleň jako opatření ke zlepšení kvality ovzduší (Projekty) 232 944
Studie a strategické projekty na úseku veřejné zeleně 4 313
Veřejná zeleň – běžné výdaje 1 013 154
Lesní hospodářství 38 668

U výdajů na životní prostředí ale nejde jen o ovzduší, byť právě v Ostravě hraje dominantní roli. Zabezpečuje se například vodní hospodářství, zemědělství, ochrana přírody a krajiny, lesní hospodářství, odpadové hospodářství, vodovody a kanalizace a mnoho dalších oblastí.

Další výdaje na zlepšení kvality živ. prostředí

(údaje za období 2007 – 2013 v tis. Kč)

5 336 478
Ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova 19 996
Vodní hospodářství a protipovodňová ochrana 3 606 070
Odpady a Brownfields 1 710 412

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/ostrava-vyda-na-zivotni-prostredi-zhruba-dve-miliardy-rocne


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup