Projekt Inkubátor regionálních specialistů

Posledním dnem roku 2013 skončil projekt s názvem „Inkubátor regionálních specialistů aneb inovace univerzitních regionálních studií“, který začátkem roku 2011 zahájila katedra regionální a environmentální ekonomiky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s partnerem Magistrátem města Ostravy.

Projekt Inkubátor regionálních specialistů byl zaměřen na inovaci oboru Regionální rozvoj a zavedení moderních přístupů do výuky, s důrazem na podporu meziuniverzitní týmové spolupráce a provázání s praxí. Cílem inovovaného vzdělávání v oboru regionální rozvoj je vychovat vysoce kvalifikované experty regionálního rozvoje. Projekt byl spolufinacován Evropským sociálním fondem v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projektem byly zajištěny inovace předmětů v rámci třech oborových pilířů: regionální ekonomie, sociálního rozvoje a oblasti environmentálních studií. Celkem se na projektu podílelo 70 pracovníků a poskytovatelů služeb.

Na katedře regionální a environmentální ekonomiky vznikly také v rámci projektu tři odborné publikace. Cílová skupina čítala 1027 proškolených studentů v inovované výuce. Studenti se také účastnili 16 terénních šetření a průběžně se seznamovali s prací odborníků v praxi. Katedra regionální a environmentální ekonomiky pořádala řadu odborných setkání v rámci Klubu regionalistů.

 

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/projekt-inkubator-regionalnich-specialistu


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup