Orlickoústecká nemocnice dnes byla evakuována. Naštěstí jen cvičně

Z cvičení

(19.3.2014)

Ústí nad Orlicí – V areálu Orlickoústecké nemocnice, v pavilonu neurologie, vypukl dnes v pravé poledne cvičný požár. Následně bylo telefonicky oznámeno anonymním výhružným telefonátem na operační středisko Policie ČR Ústí nad Orlicí, že je v areálu nemocnice uložena bomba. Souvislost s probíhajícím požárem nebylo možné vyloučit. Na místo se sjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Takový byl námět taktického cvičení složek IZS.

„Jsem rád, že se taková cvičení pořádají, že se jednotlivé složky trénují. Sám jsem se v poslední době účastnil dvou ostrých akcí. A jak se říká, těžko na cvičišti, lehce na bojišti,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který se cvičení účastnil.

„Taktické cvičení probíhá v reálných podmínkách a věřím, že se jednotlivé složky poučí z případných chyb, které zde budou odhaleny,“ řekl ředitel HZS Pardubického kraje Miroslav Kvasnička. A skutečně celé cvičení se odehrávalo za plného režimu a ještě s minimálním počtem nemocničního personálu – jako v době nočního provozu.

Cvičení se dále účastnili vedoucí lékař Zdravotnické záchranné služby územního odboru Ústí nad Orlicí a Svitavy Igor Paar, vedoucího územního odboru Policie ČR Ústí nad Orlicí Radek Štantejský, ředitel Orlickoústecké nemocnice Jiří Řezníček a nechyběl zde i starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

Cvičení odstartoval telefonát na tísňovou linku, kterým vrátná nemocnice oznámila požár na oddělení neurologie. Na místo se poté sjela záchranářská vozidla všech složek integrovaného záchranného systému. Dopředu nebylo možné předpokládat rozsah evakuace ohrožených pacientů, a proto byl svolán i krizový štáb města. Požár hasiči postupně zlikvidovali a evakuovali z budovy celkem 20 pacientů – figurantů. Pro evakuaci mimo areál nemocnice bylo využito figurantů ze SZŠ Ústí nad Orlicí a evakuačního autobusu HZS Pardubického kraje. V místě evakuačního střediska, které bylo v hotelu Poprad, byla pro studenty středních škol navíc připravena preventivně výchovná přednáška o činnosti složek IZS.

Cvičení bylo rozděleno na tři úseky:

• Úsek likvidace požáru /evakuace a hasební práce/

• Úsek vyhledávání nástražného výbušného systému (NVS), /evakuace a vyhledávání NVS/;

• Úsek evakuace mimo areál – evakuační středisko, evidence a péče o evakuované –

Krizový štáb Ústí nad Orlicí;

     Základní cíle cvičení

• Součinnost základních složek IZS, Krizový štáb města – obce s rozšířenou pravomocí a

zdravotnického zařízení při zdolávání mimořádné události;

• nácvik činností jednotlivých účastníků v konkrétním prostředí při společném zásahu;

• funkčnost spojení mezi složkami IZS na místě, koordinace na úrovni operačních

středisek IZS;

• seznámení s prostředím areálu nemocnice

Hasiči si mimo jiné ověřili dojezdové časy k místu události, ověřili si platnost dokumentace zdolávání požáru, vyhledávání, evakuaci a záchranu osob v prostředí lůžkové části nemocnice ve spolupráci s personálem nemocnice. Díky tomuto cvičení byla posouzena i průjezdnost přístupových komunikací a dostupnost nástupních ploch v areálu Orlickoústecké nemocnice pro mobilní požární techniku; ověření taktických možností jednotek při vícenásobném zásahu. „Hasiči si také procvičili taktiku zásahu, všichni členové jednotek se seznámili s objektem nemocnice, prověřili jsme i činnost evakuačního střediska a součinnost pracovních skupin krizového štábu, jeho materiálně technické zabezpečení a také se prověřovalo spojení,“ uvádí ředitel územního odboru Ústí nad Orlicí HZS Pardubického kraje a řídící cvičení Roman Studený.

„Velmi jsme uvítali, že jsme si při taktickém cvičení pod názvem „Orlickoústecká nemocnice“ mohli prověřit připravenost policistů pro případný ostrý zákrok anonymního oznámení uložení nástražného výbušného systému na jednom z oddělení Orlickoústecké nemocnice. Prioritou dnešního cvičení pro nás byl nácvik činností policie, součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, prověrka spojení a v neposlední řadě i koordinace činností jednotlivých složek policie. Dále bylo přínosné prověření spolupráce s Krizovým štábem města Ústí nad Orlicí a zdravotnického zařízení při zvládání mimořádné události. Po ukončení cvičení a prvotním vyhodnocení naší činnosti můžeme sdělit, že jsme si v reálním prostředí vyzkoušeli naši akceschopnost pro případný zákrok,“ doplnila za zasahující policisty jejich mluvčí Lenka Vilímková.

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/77522/orlickoustecka-nemocnice-dnes-byla-evakuovana-nastesti-jen-cvicne


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup