Od roku 2007 získala Ostrava 8,5 mld. Kč dotací

Statutární město Ostrava zahájilo od roku 2007 intenzivní podporu projektů spolufinancovaných z externích zdrojů. Za nejvýznamnější byly pokládány finanční prostředky poskytované Evropskou unií v rámci operačních programů ČR. Celkové náklady těchto projektů jsou na úrovni 12 mld. Kč s dotacemi ve výši 8,5 mld. Kč. Rozdíl těchto částek je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

K 30. 4. 2014 byly schváleny ke spolufinancování projekty v úhrnné výši celkových nákladů 12 mld. Kč. Namátkou lze uvést nejvýznamnější projekty města, např. Revitalizace přednádražního prostoru Svinov. Objekty na řece, Revitalizace Komenského sadů, Cyklostezky Ostravice, Trojhalí Karolina a dopravní stavby jako např. Trolejbus Karolina nebo Prodloužená a Nová ul. Porážková. ZOO Ostrava, která byla dlouhodobě podfinancována, dostává také významný prostor v rámci jednotlivých IPRM. V současné době probíhá realizace projektů Pavilon Evoluce a Safari. Dalšími významnými zpracovateli a předkladateli projektů ke spolufinancování jsou městské obvody. SMO bylo nejúspěšnější při čerpání z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, kde bylo získáno 2 196 mil. Kč a následuje Integrovaný operační program 542 mil. Kč, Operační program životní prostředí 670 mil. Kč a Operační program podnikání a inovace 281 mil. Kč. Z národních programů je to jednoznačně program na podporu revitalizace území dotčeného těžbou administrovaném ministerstvy financí a průmyslu a obchodu, kde byly získány dotace ve výši necelých 3,8 mld. Kč.

Vedení města Ostravy se rozhodlo řešit ve volebním období 2010-2014 negativní dopady znečištěného ovzduší a zlepšení ekologické stability území pomocí masivní výsadby nové zeleně, řešena byla taktéž problematika snižování energetické náročnosti budov.

Celkové náklady těchto projektů, spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí činí (dále jen OPŽP) 569 mil. Kč, výše dotace činí 370 mil. Kč.

Pozadu nezaostávají ani městské obvody, které se zaměřily především na projekty snižování energetické náročnosti budov s celkovými náklady 1 mld. Kč a dotací 501 mil Kč.

Celkové náklady všech projektů městských obvodů, spolufinancovaných z OPŽP činí 1,2 mld. Kč míra dotace 670 mil. Kč.

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/od-roku-2007-ziskala-ostrava-8-5-mld-kc-dotaci


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup