Od dubna přibude parkovací plocha u nádraží

V Pardubicích přibude téměř 400 míst pro parkování. Od 1. dubna bude pro motoristy zpřístupněna zpevněná plocha v areálu lihovaru proti nádraží Českých drah. Automobily zde budou moci bezplatně zaparkovat jak lidé, odjíždějící vlakem či autobusem například do zaměstnání, tak návštěvníci Pardubic.

nádraží„Vzhledem k tomu, že společnost Sallerova výstavba, vlastnící parkoviště u hypermarketu Albert, plánuje část parkoviště zneveřejnit, hledali jsme možnost, jak rozšířit parkovací plochy v této lokalitě. Proto si město pronajme zhruba 6000 metrů čtverečných zpevněných ploch v areálu lihovaru, na nichž bude místo pro zaparkování 395 automobilů,“ řekl náměstek primátorky Michal Koláček.

Vlastník pozemku upraví na vlastní náklady stávající plochu, zahrnující i část bývalého autobazaru, odbor dopravy magistrátu zajistí vodorovné i svislé dopravní značení.  „Vjezd na tuto plochu bude jak z ulice kpt. Bartoše, tak z ulice Palackého,“ upřesnil vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa.

Město zaplatí za nájem odstavné plochy 90.000 korun měsíčně. V současné době jedná s Pardubickým krajem i Českými drahami o jejich možném podílu na této úhradě, neboť v lokalitě kolem nádraží parkují převážně návštěvníci města a lidé dojíždějící za prací. Na nádraží dojedou autem a dál pokračují vlakem do Prahy, Hradce Králové a podobně.

Zdroj: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/od-dubna-pribude-parkovaci-plocha-u-nadrazi/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup