Občané se hlasováním vyjádřili k změně okolí Lesoparku Benátky

Lesopark Benátky a jeho široké okolí čeká oživení. V budoucích letech by zde mohly vzniknout relaxační zóny parkového charakteru s rybníky a prostory pro volnočasové vyžití. O budoucí podobě mohli občané rozhodovat do dnešního dne, tedy 30. 4. 2014, kdy se oficiálně ukončuje hlasování v anketě na internetové adrese https://benatky.ostrava.cz/, kde jsou uvedeny podrobné informace o připravovaném záměru a kompletním stavu hlasování.

V oblasti A. Benátky by občané rádi uvítali Hulvácké jezero s rekultivací rybníků a běžecký a inline okruh společně s cyklostezkou. V areálu B. Novoveské mokřady zvítězila rekultivace historické aleje, se kterou by souběžně měla vést cyklostezka umožňující přístup k mokřadům a na ní navazující oboru s chovem zvěře. Lokalitě C. Hulváky a vodárna vévodí přemostění pro pěší a cyklisty přes ulici 28. října, vyhlídková cyklostezka na náspu, ale také běžecká a pěší cesty umožňující přístup mimo jiné i k zážitkové herní louce. V území D. Park vůní a Mládežnický sport vyslovili občané souhlas cyklostezce, provedení parkových úprav a revitalizaci venkovního pramene, rekultivaci předních rybníků a parku vůní. U sektoru E. Bedřiška si hlasující přejí vybudování cyklostezek, zpřístupnění Bedřišky a přemostění od Bedřišky k parku U Cementárny. V posledním sektoru F. Ostatní navrhované projekty zvítězila cyklostezka podél Odry.

Hlasování splnilo předpoklady města, kdy se zúčastnilo a projevilo svůj názor na 1 255 hlasujících. Výsledky ankety městu Ostrava pomohou značnou měrou upřesnit a stanovit priority pro postupnou realizaci představovaných dílčích projektů.  Výsledky hlasování a účast hlasujících potvrzují názor, že si veřejnost přeje území zkulturnit a využívat jej v plném rozsahu.

Statutární město Ostrava v současnou chvíli hodlá učinit další kroky ke zvelebení území týkající se především projektové přípravy jednotlivých záměrů. V souladu s hlasováním město vnímá, že základní prioritou je zpřístupnění území pomocí sítě cyklostezek, inline okruhů a pěších a běžeckých tras, velmi žádané jsou také přírodně laděné projekty zaměřené na parkové úpravy, revitalizace rybníků, pramene, aleje a dalších krajinných prvků přibližujících občany města a návštěvníky k přírodě.

Oblast, které se obměna dotkne, se rozkládá na rozloze 203 ha a byla řešena rozsáhlým strategickým projektem architektonického studia MS architektura a design. Tato studie zakomponovala do území 57 projektových záměrů a aktivit určených pro oživení tzv. „území nikoho“. Na většinu projektů bude možné čerpat prostředky z fondů EU v letech 2014–2020, ovšem počítá se také s financemi města či soukromých subjektů. Při naplnění všech plánovaných investic a aktivit během řady let by tak v předmětné lokalitě mohly být investovány necelé 2 miliardy korun, Ostrava by se tak v budoucnu mohla pyšnit neobvyklou lokalitou. Občanům území nabídne nevšední volnočasové a relaxační aktivity.

„Jedná se o ojedinělý projekt, který svým rozsahem i náplní může značně přispět k atraktivitě Ostravy.  Hlavním cílem je zvelebení dosud zanedbávané městské části pomocí projektů zaměřených na trávení volného času a rekreaci, které povedou ke zvýšení kvality života obyvatel města, zejména potom obyvatel čtyř městských částí, které s oblastí sousedí (Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves, Vítkovice a Ostrava-Jih),“ řekl primátor města Petr Kajnar.

Konečný stav hlasování:

A. Benátky

1 A.7 Hulvácké jezero 4.18
2 A.14 Inline okruh a běžecký okruh 4.00
3 A.1 Rekultivace rybníků 3.94
4 A.13 cyklostezka F 3.88
5 A.9 Sportovní areál (Fit Park) 3.47
6 A.3 Volnočasové centrum 3.41
7 A.5 Centrum animoterapie 2.99
8 A.8 BMX park 2.79
9 A.2 Rekreační rybaření 2.78
10 A.6 Rozšíření kynologického cvičiště 2.76
11 A.12 Domov důchodců 2.70

B. Novoveské mokřady

1 B.3 Revitalizace historické aleje 3.99
2 B.4 Mokřady 3.94
3 B.6 cyklostezka S 3.94
4 B.8 Obora s chovem zvěře 3.81
5 B.5 Info stezka v oboře a nad vodou 3.62
6 B.7 izolační zeleň dle UP 3.56
7 B.1 Odvodnění severní části Nové Vsi 3.34
8 B.2 Doplnění sídelní struktury 2.74

C. Hulváky a vodárna

1 C.6 Přemostění pro pěší a cyklisty přes 28. října 3.89
2 C.10 Vyhlídková stezka / cyklostezka na náspu 3.81
3 C.11 Běžecká a pěší cesta 3.70
4 C.4 Zážitková herní louka a úprava stezek 3.60
5 C.5 Rozhledna 3.54
6 C.7 Lesní lázně 3.46
7 C.1 Humanizace křižovatky U Vodárny 3.41
8 C.2 Ekodukt nad Plzeňskou ul. 3.36
9 C.8 Propojení přes areál vodárny 3.35
10 C.13 Humanizace křižovatky U Střelnice 3.20
11 C.3 Vodárna 3.16
12 C.9 Sportovní střelnice + Paint ball aréna 3.16
13 C.12 Dokončení drenážních stěn 3.13

D. Park vůní a mládežnický sport

1 D.9 Cyklostezka W 4.07
2 D.5 Rekultivace Parku – Pramen Venkovní 3.99
3 D.1 Rekultivace předního rybníka 3.92
4 D.8 Park vůní 3.90
5 D.4 Sportovní stezka 3.88
6 D.2 Systém vyhlídkových teras ve svahu 3.54
7 D.7 Hřiště Mládežnický sport 3.47
8 D.6 Rekultivace obslužné cesty za statkem 3.27

E. Bedřiška

1 E.5 Cyklostezky S a Y 4.07
2 E.1 Zpřístupnění Bedřišky 3.57
3 E.2 Přemostění od Bedřišky k parku U Cementárny 3.54
4 E.4 Ekocentrum 3.47
5 E.7 Doplnění struktury dle UP 3.22
6 E.6 Doplnění rezidenční struktury 3.05

F. Ostatní nezařazené projekty

1 F.1 Cyklostezka – podél Odry 4.43
2 F.2 Splavnění Odry 3.87
3 F.6 Pronajímatelné kiosky (občerstvení, půjčovny sportovního vybavení, …) 3.31

 

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/obcane-se-hlasovanim-vyjadrili-k-zmene-okoli-lesoparku-benatky


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup