Nový zdroj v Ledvicích má za sebou první zapálení kotle

      

Ledvice – V podstatě hotov; tak by se dal stručně zhodnotit současný stav výstavby nového vysoce ekologického zdroje o výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice Skupiny ČEZ. Zatím jako poslední byla dokončena tepelná úprava materiálu tlakového systému kotle. Jeho žíhání bylo unikátní hlavně tím, že vůbec poprvé probíhalo v největším hnědouhelném kotli v České republice.

„Jednalo se o tepelnou úpravu materiálu částí kotle vyrobených z oceli T24, jejímž účelem bylo snížení vnitřního pnutí ve svarech,“ říká k tomu Karel Ludvík ze Skupiny ČEZ, zástupce vedoucího projektového týmu Nového zdroje v Ledvicích. Jak dodal, vše probíhalo v rámci přípravy na první zapálení a najetí kotle do provozu. „To bude ovšem ještě v bypassovém provozu bez uhlí, takže pojedeme na plyn. Tlak v kotli bude cca 120 barů a budeme ho udržovat několik dní, dokud se nevytvoří ochranná vrstva na vnitřním povrchu výparníku kotle.“ 

Výše uvedenému ovšem předcházelo chemické čištění kotle a parovodů. „Stručně řečeno se jednalo o plnění celého systému demineralizovanou vodou, poté následovaly rychlostní proplachy, odmaštění vnitřních povrchů, proplachy po odmaštění a dále proplach – moření kyselinou fluorovodíkovou. Po něm přišla nakonec pasivace, která ochrání vnitřní povrchy před korozí až do najetí kotle,“ doplnil k tomu Karel Ludvík.Pohled na strojovnu, kotelnu a část zauhlování Nového zdroje 660 MW v Elektrárně Ledvice.

Takzvaná vyvářka kotle se podařila a v následujícím období už na ni navázaly demontáže provizorií a montáže zařízení na projektový stav pro zajištění připravenosti veškerých funkčních systémů k zahájení horkých zkoušek. Ty začaly v polovině března prvním zapálením hořáků kotle.

Další operací pak bude profukování, které zajistí dokonalé vyčištění vnitřního povrchu kotle od zbytků i těch nejmenších nečistot které zbyly po montáži. Teprve potom bude možno vpustit páru z kotle do turbíny, provést primární zkoušky ochran generátoru a tento přifázovat. Od tohoto okamžiku bude již blok vyrábět elektrickou energii.

„To ale neznamená, že bude nový zdroj dokončen. Naopak, tímto začne další etapa realizace, a to seřízení provozu bloku a ověření všech jeho provozních parametrů – výkonu, emisí, dynamických vlastností a spolehlivosti. Tyto zkoušky si vyžádají mnoho měsíců usilovné práce inženýrů a techniků dodavatelů i obsluh z řad pracovníků ČEZ. Ukončení zkoušek a předání bloku do komerčního provozu je přitom naplánováno na konec letošního roku,“ uzavřel Karel Ludvík.

Elektrárna Ledvice  byla postavena v letech 1966 – 69. Původně měla 5 bloků z toho čtyři o výkonu 110 MW a jeden o výkonu 200 MW. K 1. únoru 1994 byl ukončen provoz bloku č. 5 a k 31. 12. 1998 skončil provoz blok č. 1 (200 MW). Tři bloky, s jejichž provozem se i nadále počítalo, pak prošly rozsáhlými úpravami. V letech 1992 – 94 byly u 110 MW bloků 2 a 3 vyměněny turbíny, dále k nim bylo přistavěno odsiřovací zařízení a byly opatřeny dalšími zařízeními, která mají vliv na příznivé nízké hodnoty emisí plynů i prachových částic v ovzduší. Úplně byly například rekonstruovány elektroodlučovače a v roce 1995 zde byl nainstalován nový vyhodnocovací systém měření koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. V letech 1996 – 98 proběhla generální oprava turbíny bloku č. 4 a výstavba fluidního kotle, zkušební provoz celého zařízení byl pak zahájen 1. listopadu 1998. Generální oprava čtvrtého výrobního bloku s fluidním spalováním proběhla v roce 2007, přičemž jejím hlavním cílem byla výměna dožité turbíny za teplárenský typ s vyšším teplárenským výkonem a s efektivnějším využitím celého bloku právě pro teplárenství. Po dokončení realizace nového zdroje bude společně s ním provozován už jen blok 4 s fluidním kotlem.

Záměr stavby nového zdroje v lokalitě Ledvice byl schválen v roce 2006. Na tuto investiční akci vyčlenila Skupina ČEZ více než 30 miliard korun, přičemž půjde o nejmodernější zařízení na výrobu elektrické energie spalováním hnědého uhlí v České republice a jedno z nejmodernějších ve střední Evropě vůbec. Následně v roce 2007 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu pro nový blok státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny a stavebním úřadem v Bílině bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby pro nový uhelný zdroj spolu s demoličními výměry pro objekty, které musely ustoupit novému zařízení. V roce 2008 bylo pak, mimo jiných, vydáno i stavební povolení pro hlavní výrobní zařízení a stavba tím byla zahájena v celém rozsahu. Generálním dodavatelem stavby je Škoda Praha Invest. Dalšími významnými dodavateli jsou: Doosan Škoda Power (kondenzační čtyřtělesová turbína), Austria Energy & Enviroment (odsiřovací jednotka), Alstom Power Systems (věžový granulační kotel)a Metrostav Praha (stavební část).

Zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4631.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup