Nová možnost snížení cen elektřiny a zemního plynu pro domácnosti a firmy ve městě

energie

Ve spolupráci s firmou eCENTRE a.s. opět připravujeme elektronickou aukci na dodavatele elektrické energie a zemního plynu, která má za cíl ušetřit občanům a firmám ve městě jejich výdaje. Princip výběru spočívá v tom, že majitelé a nájemníci bytů a podnikatelské subjekty ve městě se jako odběratelé energie spojí a vyberou si v elektronické aukci vítěznou firmu – nového dodavatele elektrické energie, který dosáhl nejvýhodnější, tj. nejnižší ceny, a s tím pak naváží nový smluvní vztah.

Co musí zájemce udělat, aby se mohl aukce zúčastnit?

V období od 24.3.2014 do 9.4. 2014 bude společnost eCENTRE v kanceláři příspěvkové organizace Byterm v prvním patře budovy na Palackého 11 vybírat vždy každé pondělí a středu v době od 10 – 12 hod. a 13 – 17 hod. kopii stávající smlouvy a posledního vyúčtování na dodávky elektrické energie a zemního plynu. Zájemce zde podepíše „Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů“, „Smlouvu o poskytování služeb optimalizace výdajů klienta“ a „Dohodu o plné moci“.

Účast v aukci a veškeré zúřadování (vypovězení a uzavření smluv, atd.) je pro zájemce bezplatná a mohou se zúčastnit i zájemci z okolních obcí v regionu. Pro ně zřídí kontaktní místa buď příslušná obec, nebo mohou využít to v Rýmařově. Pokud mají občané v současné době uzavřeny různé smlouvy s různou výpovědní lhůtou na dodavatele energie, pak firma smlouvy stávajícím dodavatelům vypoví a po uplynutí výpovědní smlouvy naváže nové smluvní stavy. Pokud by se stalo, že nově vysoutěžené ceny budou náhodou vyšší, než u stávajícího dodavatele, pak bude trvat původní dodavatelská smlouva. Každý účastník se dozví, kolik je jeho úspora po aukci ve srovnání se starou cenou. Aukce je prováděna jen na část ceny energie, tzv. silovou energii. Platba za transport zůstává stále ČEZu, protože je vlastníkem energetických sítí. Nový dodavatel ale vystupuje k domácnosti jako jediný samostatný dodavatelský subjekt se svojí cenou.

Po aukci bude každý zájemce vyzván, aby na tomtéž místě podepsal novou smlouvu s novým dodavatelem.
Lze si jen přát, aby se aukce zúčastnilo ve městě maximum domácností a podnikatelských subjektů a výběr nového dodavatele byl úspěšný.
Kopii smlouvy a propagační materiály aukce naleznete na webových stránkách města.

Zdroj: http://www.rymarov.cz/titulni/5960-nova-moznost-snizeni-cen-elektriny-a-zemniho-plynu-pro-domacnosti-a-firmy-ve-meste


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup