Nadace KB Jistota podpořila Dětské centrum Veská

KBNadace Komerční banky Jistota věnovala 190 000 korun Dětskému centru Veská u Pardubic. Na daru se podíleli také zaměstnanci KB, když v rámci tradiční aukce fotografií vybrali 39 100 korun.

Dětské centrum Veská vzniklo v roce 1992, kdy se transformovalo ze státního kojeneckého ústavu. Dnes centrum nabízí služby denního stacionáře pro děti do šesti let. Zároveň zde naleznou azylové bydlení mladé maminky s dětmi či maminky v problémových životních situacích. Hlavní náplní centra je však péče o zdravotně handicapované či opuštěné děti od batolecího věku až po dosažení dospělosti. Děti bydlí v rodinných buňkách a dohlíží na ně speciálně vyškolené ošetřovatelky, speciální pedagožka a psycholožka. V centru funguje také mateřská škola a jsou zde poskytovány odlehčovací služby a terapie v senzomotorické místnosti.

„Jedním z hlavních poslání Nadace KB Jistota je podpora v oblasti zdravotně sociálního charakteru. Věřím proto, že náš dar pomůže nejen klientům dětského centra, ale současně usnadní práci jeho zaměstnancům,“ uvedla Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace KB Jistota.

Dar bude použit na rekonstrukci koupelny v části pro těžce handicapované děti, která je podle slov ředitelky centra Markéty Tauberové ve velmi nevyhovujícím stavu vzhledem k potřebám takto handicapovaných dětí.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

 

zdroj: http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/nadace-kb-jistota-podporila-detske-centrum-veska-1778.shtml


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup