Nadace ČEZ přispěla k obnově historické aleje z dob rodu Rothschildů v Šilheřovících

Začátkem dubna proběhla další etapa obnovy historické aleje v Moravskoslezské obci Šilheřovice, která leží zhruba 15 kilometrů na sever od Ostravy. Alej se rozrostla o padesát stromů lípy srdčité, čímž došlo k obnovení přirozeného biotopu chráněného pachníka hnědého, jenž se v lokalitě vyskytuje. Finanční prostředky obci poskytla Nadace ČEZ z grantu Stromy 2014 pod odborným dohledem botanika Václava Větvičky.

Nová alej zkrášlí krajinu na sever od Ostravy, kam v hojném počtu vyrážejí pěší turisté i cyklisté.„Jsem velmi rád, že se nám díky nadaci postupně podařilo obnovit tento krajinotvorný prvek, pocházející z dob panství rodu Rothschildů. Nová výsadba nahradí postupně odumřelé stromy a celá alej tak bude zachráněna“, uvedl Radek Kaňa, místostarosta obce. Postupným dosazováním proluk v aleji dojde k její obnově v průběhu příštích devíti let.

V letošní etapě se Šilheřovicím podařilo dokončit obnovu historické lipové aleje v úseku od takzvané pasecké cesty po vjezd od Antošovic a navázaly tak na předchozí výsadbu stromů v roce 2012, kdy se podařilo obnovit alej ve směru na Paseky – Černý les. Obec v Moravskoslezském kraji tentokrát vysadila ve spolupráci s nadací celkem 100 kusů lípy srdčité, jejichž pořízení vyšlo na 372 tisíc korun. „Nadace ČEZ podporuje výstavbu alejí již čtvrtým rokem. V době, kdy dochází k masivnímu úbytku alejí v Čechách, má nadační grant Stromy širokou podporu. Důležitost tohoto tématu je zřejmá i z nové vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR, která podstatně zpřísňuje podmínky pro kácení alejí u nás,“ vysvětlila Michaela Žemličková, místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ.

Svých alejí se v letošním roce dočká celkem 22 obcí po celé republice, z toho 12 na Vysočině, po třech v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, dvě ve středních Čechách a po jedné v Ústeckém a Jihočeském kraji. Nadace ČEZ podpoří výsadbu těchto alejí částkou téměř tři miliony korun.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4683.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup