Možnosti investic pro květen

ČSOBV květnu ČSOB představuje nový podkladový fond k životnímu pojištění Maximal Invest ČSOB Life Světových firem +2. Jedná se o zajištěný fond, který je nabízen v rámci životního pojištění. Nový fond Optimum Fund ČSOB Globálních příležitostí USD 1 se orientuje především na investice do evropských společností. Základní měnou tohoto fondu je dolar.

Životní pojištění Maximal Invest ČSOB Life Světových firem +2 je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního životního pojištění, navíc s ochranou vložené investice prostřednictvím zajištěného fondu ke dni splatnosti a potenciálem zajímavého výnosu. Fond může investovat přímo či nepřímo až 80 % aktiv do depozit či termínovaných depozit KBC anebo dalších finančních nástrojů vydaných v rámci skupiny KBC. Výnos fondu ke dni splatnosti je navázán na vývoj 20 akcií významných světových společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací. Patří mezi ně firmy soustřeďující svůj byznys do pojišťovnictví, energií a služeb nebo telekomunikace. Nejvíce jich působí v Evropě a doplňují je společnosti z USA a Kanady.

Portfolio zajištěného fondu Optimum Fund ČSOB Globálních příležitostí USD 1 je ze tří čtvrtin zaměřeno na evropské akcie. „Ukazatele podnikatelské důvěry téměř po celém světě poukazují na větší ekonomický optimismus. V Evropě se hospodářské zprávy proměnily. Jednoprocentní růst je přece jen vyšší než nulový. Pozitivní vliv hospodářského růstu, přestože slabého, na nálady byznysmenů i spotřebitelů je však silnější, než by napovídala ekonomická data. Index německé obchodní důvěry vyzařuje zdravý trend dosažením úrovně 111 bodů (stupnice sahá od 85 k 115). Prudký vzestup obchodní důvěry ve Španělsku a Itálii vytváří úrodnou půdu pro naději na udržitelný růst i zde,“ říká Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. Koš akcií obsahuje 30 akcií kvalitních společností, které se zaměřují především na telekomunikace, bankovnictví, pojišťovnictví nebo ropu a plyn.

Hlavní výhody nových produktů:

Životní pojištění Maximal Invest ČSOB Life Světových firem +2

  • Při splnění zákonných podmínek možnost snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně.
  • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu zdarma až do výše 500 000 Kč.
  • V nabídce od začátku měsíce.

Optimum Fund ČSOB Globálních příležitostí USD 1

  • 100% participace na růstu hodnoty podkladového koše.
  • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 80 % (10,55 % ročně) za dobu trvání fondu.
  • V nabídce od poloviny měsíce.

Z minulého období pokračují fondy ČSOB Světové trhy 1 a ČSOB Svetovy pokrok 1 EUR.

Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka muže být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Zajištění ochrany hodnoty investice nebo její části se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než chráněná hodnota části investice. Podrobné informace o fondech včetně podstaty jejich zajištění ochrany hodnoty investice naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.

Informace uvedené v tiskové zprávě nepředstavují nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku.

Zdroj: http://www.csob.cz/cz/Csob/Servis-pro-media/Tiskove-zpravy/Stranky/TZ140514.aspx


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup